Lexmark

Huvudsak eller huvudvärk för detaljhandel?

Nyhet   •   Sep 08, 2014 14:03 CEST

Idag arbetar många inom detaljhandelsindustrin med att ständigt underlätta arbetet för sina anställda. Den dagliga kundkontakten och kundservicen är vital för detaljhandelsindustrin men det finns en del administrativa, tidskrävande och pappersintensiva processer inom HR som även de bör tas tag i. Detta är något som Europa i synnerhet kämpar med eftersom hanteringen av dessa processer försvåras av ökad reglering och kontrollkrav på information som rör bland annat personuppgifter och arbetsrättsarbete.

Men det finns några enkla steg som kan underlätta hanteringen:

1.  Använd intelligent programvara för dokumenthantering. Det förbättrar kontroll, hantering och säker lagring av personuppgifter

2.  Effektivisera olika HR-processer genom att konvertera till elektroniska blanketter. Detta kan underlätta bland annat processer för incidentrapportering och rekryteringsprocesser

3.  Integrera innehållshantering i HR-programvaran för att omedelbart kunna kontrollera status på information samt flagga information som saknas ute i butik

4.  Underlätta personalens dagliga arbete genom att strategiskt placera ut multifunktionsenheter ute på butiks- och verkstadsgolvet för att förenkla scanning och utskriftshantering

5.  Förbättra kundservicen och öka kundnöjdhet genom att förenkla hantering av tidskrävande pappersarbete vid själva köpprocessen (orderhantering, kreditansökningar eller returhantering) genom att införa funktioner som ger anställda möjligheten till mobila utskrifter

"Genom att utnyttja den senaste tekniken och använda enkla smarta lösningar, kan butiksägare underlätta såväl HR-processer, förbättra kontroll och underlätta samt effektivisera tidskrävande administrativa arbetsuppgifter i det dagliga arbetet för deras butiksanställda”, säger Kristin Berg, retailexpert på Lexmark Sverige.