Nordens välfärdscenter

Hva fungerer? Ny nordisk kunnskapsbank gir svar

Nyhet   •   Aug 22, 2012 17:35 CEST

Nordens Välfärdscenter er i ferd med å bygge opp en nettbasert kunnskapsbank om hvordan frafall i videregående utdanning kan motvirkes og forhindres. Kunnskapsbanken skal samle og formidle kunnskaper, erfaringer, gode ideer og metoder på området.

Målet er at kunnskapsbanken på sikt blir en felles nordisk idépool for hva som lykkes i å forhindre at ungdom havner utenfor arbeid og opplæring. Resultatene vil synliggjøres og spres mellom de nordiske landene gjennom en egen nettside.

Kunnskapsbanken skal gi informasjon til beslutningstakere i de nordiske landene, til forskere, lærere, rektorer og praktikere, ansatte innen arbeidsliv, sosial- og helsesektoren, ungdoms- og interesse­organisasjoner og andre med intersser for temaet.

Nordens välfärdscenter utvikler kunnskapsbanken på oppdrag fra Nordisk ministerråd, i et prosjektet som pågår i perioden 2012-2014. Prosjektet er for tiden under oppstart.

Kontaktinfo:
Terje Olsen, prosjektleder
Tel. dir.: (+46) 8 545 536 10
Mobil: (+46) 7 351 720 31
E-post: Terje.Olsen@nordicwelfare.org