Solidar Fonder

I väntan på det amerikanska presidentvalet som nu går in på sin sista vecka

Nyhet   •   Nov 03, 2016 10:09 CET

Nu är det valspurt inför det amerikanska presidentvalet som går av stapeln den 8 november. Marknaden väntar och spänningen är enorm. Rörelsen på aktiemarknaderna har inte varit stor denna vecka.

Amerikanska presidentvalet i fokus och låg aktivitet på aktiemarknaderna

Det amerikanska valet dominerar medieflödet och det är otroligt svårt att sia om valresultatet. Opinionsundersökningarna pekar fortsatt på en seger för Hillary Clinton men avståndet har krympt påtagligt sista veckan, och frågan är om man kan lita på opinionsundersökningarna? Valet verkar ligga som en våt filt över marknaderna och rörelserna har inte varit stora på aktiemarknaderna den senaste tiden.

Svenska kronan har fortsatt att försvagas

I valutamarknaden har den amerikanska dollarn, USD, fortsatt att stärkas. Den svenska kronan har fortsatt att försvagas i skenet av lägre inflationssiffror än väntat. Enligt Riksbankschefen Stefan Ingves är ”Sannolikheten större för en räntesänkning än en höjning” Från botten i maj så har kronan försvagats med nära 12 procent till dags dato.

Ekonomiska statistiken

Den ekonomiska statistiken har varit omfattande under veckan som gått. Ekonomiska och monetära unionen (EMU) området växte med 0,5 procent under det tredje kvartalet 2016 och den amerikanska ekonomin växte med 2,9 procent. Inköpschefsindex, det så kallade PMI, visar på bättre siffror både i Kina, Europa, Sverige, Japan samt USA. Solidars analys har gett vid handen att vi ska få se bättre siffror under det andra halvåret när de negativa effekterna av oljeprisfallet och den starka amerikanska dollarn börjar klinga av. Just nu ser det ut att infrias. Oljepriset har dock fallit tillbaka senaste dagarna sedan OPEC verkar ha svårt att hålla i produktionsbegränsningar.

Solidar bevakar utvecklingen kring vem som blir president i USA och hur det påverkar marknaderna

Spänningen är olidlig och spekulationerna är oändliga kring vad som ska hända om Clinton eller Trump vinner valet. Kampanjerna har varit hetsiga och oavsett resultat så kommer det att ta tid att ena splittrade partier och organisationer samt ett delat samhälle i övrigt. Det viktiga är att fokusera på de långsiktiga effekterna även om de kortsiktiga svängningarna på marknaderna kan vara nog så dramatiska. Solidar bevakar utvecklingen.

Centralbankerna har legat lågt i veckan och låg ränta består

Centralbankerna har i stort lämnat sina styrräntor och övriga stimulansåtgärder oförändrade under veckan. Inflationsmålen i Japan och EMU området verkar fortsatt ligga långt bort vilket tyder på att den exceptionella lågräntemiljön kommer att bestå under lång tid framöver.

Solidar tror fortsatt på aktier och köper råvarubolagskorg

Solidar anser fortsatt att aktier är det mest attraktiva tillgångsslaget i rådande lågräntemiljö och har ökat exponeringen marginellt genom köp av en råvarubolagskorg. Exponeringen i grundportföljen är nu 110 procent mot aktiemarknaderna. Fokus är fortsatt på tillväxtmarknader (Indien, Kina, Brasilien) Sverige samt USA. Undervikt i Europa då vi tror att de långsiktiga effekterna av Storbritanniens utträde ur EU kommer att ge mycket negativa effekter för båda sidor på sikt. Storbritannien startar sin brexitprocess i slutet av mars 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20