iCore Solutions AB

iCore Integration Suite version 2.84 är nu släppt!

Nyhet   •   Feb 28, 2013 11:14 CET

iCore Integration Suite version 2.84 är nu släppt och kan laddas ner från våra medlemssidor. Nedan följer exempel på våra senaste nyheter.

iCore Administrator

 • "Script properties" kan redigeras i "Administrator tool".
 • Kompletterande information visas vid import av en Web service som innehåller okända datatyper.
 • När man väljer "Create system queues" tömmer man nu också innehållet i tblSystemQueues.

iCore Adapter flows

 • Det är nu möjligt att lägga till Web service-aktiviteter från en Web service med samma namespace, men olika versioner.
 • Ny egenskap på "Movex activity connector" för att kunna sätta maximalt antal "records count" per session.
 • "SFTP reader” och "SFTP writer" kan hantera interaktiva login.
  Nytt egenskap "File access mode" på "Event listener".
 • I en ”Data writer” är det nu möjligt att sätta en "code expression" eller "expression string" till ett parametervärde med som har åtkomst till XML indata.
  Nya, uppdaterade M3/Movex-drivrutiner.
 • ".NET4 framework" kan användas i adapterflöden och "code expressions".
  Vid koppling till Salesforce har man nu stöd för ”Upsert" och "getUpdated".
 • Funktionaliteten för Salesforce har förbättrad prestanda samt möjlighet att gruppera anrop till dess API.
 • Nya aktiviteter för översättning av Objects till och från XML med hjälp av "XML Serializer".
Script
 • Nya funktioner för prestandaoptimering i textfilsläsning.
 • Nya funktioner för prestandaoptimering i XML-filsläsning.
 • Utökat stöd för implementation av REST-server.
 • Ytterligare FTP-funktioner, hantering av STOU (StoreUnique).
 • All IP-baserad kommunikation är nu helt baserad på .Net

API

 • "iCore Invoke" kan nu hantera svar som är större än 4 MB till sina klienter.

Övrigt

 • Certifierad för Windows 8 och Windows Server 2012.
 • Nytt verktyg, based64Convert.exe (anropas från kommandorad).
 • iCore Port Monitor är nu tillgänglig för Windows Server 2008 x64-versioner.
 • Windows 8 och Windows 2012 kräver de högsta tillgängliga privilegierna (via UAC) för att kunna köra iCore-relaterade .NET-applikationer.
 • "Script properties" kan redigeras i "Administrator tool".
 • Kompletterande information syns vid importering av en Web service och inga typer syns i destinations-Web servicen.
 • "Create system queues command" tömmer nu också innehållet i tblSystemQueues.