Mobile Heights AB

Idag invigs Lunds nya molnforskningsinstitut MAPCI

Nyhet   •   Jun 03, 2013 07:19 CEST

Med institutets tekniska inriktning kommer det att bryta ny teknisk mark och flytta fram forskningsfronten inom såväl programvara som kommunikation och dessutom göra den tillgänglig för näringslivet på ett sätt som inte är möjligt i mer traditionella modeller. MAPCI invigs måndag den 3 juni i de kvarter i Lund där Sony Mobile, Ericsson, ST-Ericsson och Mobile Heights redan finns.

Grundarna har för avsikt att gemensamt tillgängliggöra minst 100 miljoner kronor över en tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt. MAPCI är ett tydligt exempel på hur mobilbranschen arbetar för att konkretisera den nationella innovationsstrategin.

– MAPCI representerar en ny aktör i södra Sveriges forsknings- och innovationsmiljö och bryter ny mark vad gäller såväl tekniskt område som arbetsmodell, säger Björn Ekelund, forsknings- och innovationsdirektör på ST-Ericsson och tillförordnad institutsdirektör, och fortsätter:
– Jag är imponerad över den kraft som akademi, näringsliv och region tillsammans kan utgöra när de prestigelöst och framsynt samlas i en gemensam satsning. 

Idag upptäcker helt andra branscher som energi-, hälso-, gruv- och fordonsindustrin vilka möjligheter mobiltekniken erbjuder. Ericsson räknar med att det redan år 2020 kommer finnas 50 miljarder uppkopplade enheter.

Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster som initierades av Region Skåne och vars medlemmar representerar drygt 7 000 högt kvalificerade anställda och en sällsynt bredd på företag och lärosäten. Mobile Heights updrag är att stärka Skåne som en internationellt ledande region inom mobil forskning, innovation och entreprenörskap inom hela värdekedjan från mjukvara till hårdvara och tjänster.
Utöver att Mobile Heights har bidragit till MAPCIs tillblivelse erbjuder de även affärsstöd till innovativa uppstartsbolag genom Mobile Heights Business Center samt koordinerar världsledande forskning inom hårdvara (System Design on Silicon, SOS), mjukvara (Embedded Applications Software Engineering, EASE) och applikationer (Network for Mobile Services & Applications, NMSA) vid Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola och Malmö högskola. Den här forskningsbasen kompletteras nu med ett institut för så kallad distribuerad molnteknologi vilket är ett nytt teknikområde som smälter samman kommunikation och mjukvara. Det är teknik som denna som kommer att möjliggöra 50 miljarder uppkopplade enheter och nästa generations digitala tjänster såsom musik, nyheter, film och spel.

- Dagens moln finns i avlägsna serverhallar.  Morgondagens moln kommer att finnas överallt omkring oss, säger Björn Ekelund.

Högupplösta bilder och mer information om institutet och dess grundare finns på http://mobileheights.org/new_cloud_research_instititute_in_skane/

MediakontaktPetronella Warg, +46 733 42 49 23
Epost: petronella.warg@mobileheights.org