Ricoh Sverige AB

IDC uppmärksammar Ricohs starka marknadsposition inom dokumenthanteringstjänster

Nyhet   •   Mar 23, 2012 09:19 CET

Ricoh erkänns som en av världens främsta aktörer globalt inom dokumenthanteringstjänster.

Ricoh mars 2012 Ricoh Company, Ltd., global ledare inom informations- och dokumenthantering, meddelar idag att IDC erkänner dem som en av världens främsta globala aktörer inom utskriftshanteringstjänster (MPS) och grundläggande utskriftstjänster (BPS).  Idag har Ricoh den näst största marknadsandelen globalt enligt rapportenIDC Worldwide and U.S. Managed Print Services and Basic Print Services 2012-2015 Forecast and Analysis[1].” 

Enligt IDC förväntas den globala marknaden för MPS och BPS växa från 23,3 miljarder USD år 2010 till 40,5 biljarder USD år 2015, med en årlig tillväxttakt på 11,7%.

Med BPS följer fleråriga tredjepartsavtal avseende bläck/toner och underhåll för grupper eller hela maskinparker av multifunktionsprodukter i kontorsmiljöer. Avtalen har nytta av gemensam fakturering och övervakning av hela maskinparker och kan även omfatta inköp och leasing av maskinvara.

MPS omfattar allt ovanstående plus detaljerade behovsanalyser, analys/rapportering av användning, fortlöpande optimering samt förändringsledning som omfattar både utbildning och incitament.

Ricohs tjänster inom MPS och BPS omfattar detta och mer därtill i Ricoh MDS-tjänster. Det är dokumenthanteringstjänster (MDS, Managed Document Services) som innehåller funktioner för informationshantering, däribland lösningar för kostnadskontroll, miljömässig hållbarhet, informationssäkerhet och -optimering, informationsstyrning, effektivisering av affärsprocesser och förändringsledning. Ricoh MDS kartlägger behovet av tjänster och produkter för organisationer och hjälper sina kunder att uppnå mätbara och hållbara resultat.

- Vår marknadsdel är stor och kommer att bli större eftersom vi uteslutande fokuserar på våra kunders ständigt ökande informationsbehov, säger Sergio Kato, Associate Director på Ricoh Company, Ltd. och General Manager på Global MDS Center. Om de har behov av BPS eller MPS, så ordnar vi det. När deras behov sedan ökar, har vi unika förutsättningar att hjälpa dem att nå sina mål.

Besök http://www.ricoh.se/tjanster-losningar/mds/ för mer information om Ricohs MDS.

För mer information, kontakta:

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
+44 (0)20 7465 1153
press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: www.ricoh-europe.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope

Registrera dig hos Ricoh media centre på: www.ricoh-europe.com/press

Eller

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Marketing, Strategy & Communication
+46 (0)8 734 18 68
magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

© 2012 Ricoh Company, Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
Alla övriga företags- och produktnamn samt varumärken tillhör respektive ägare.

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD (Ricoh Company) är ett Fortune 500-företag som specialiserar sig på teknik och tjänster för effektivisering av dokumentintensiva affärsprocesser. Effektiviseringen uppnås via Ricohs expertis inom Managed Document Services, Production Printing, Office Solutions och IT Services. Genom att samarbeta med Ricoh kan företag effektivisera sina arbetsmetoder, öka sin lönsamhet och dela sina kunskaper inom sina organisationer mer effektivt. Med cirka 109 000 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 680 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.

[1] IDC Worldwide and U.S. Managed Print Services and Basic Print Services 2012-2015 Forecast and Analysis, Doc #233453, March 2012