Idogen AB

Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget

Nyhet   •   Jul 19, 2016 14:30 CEST

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från cirka 10,3%
(981 941 aktier) till cirka 10,7% (1 043 905 aktier). HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

HCN Group AB skriver i ett pressmeddelande från den 18 juli 2016 att bolaget ökat sitt innehav i Idogen. Detta eftersom Idogen gått in i en ny fas och kommunicerat intressanta forskningsresultat.

”Att HCN Group AB går in med ytterligare kapital i Idogen visar ett exempel på det ägarintresse och det långsiktiga stöd vi har från våra aktieägare, samtidigt som det visar att de följer bolaget nära. Det är glädjande att se att de – precis som vi – tror på det vi gör!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För länk till HCN Group AB:s pressmeddelande, se:

http://hcngroup.se/2016/07/18/2059/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com