Idogen AB

Idogen deltar på Aktiedagen i Stockholm och som talare på Pharma Outsourcing

Nyhet   •   Nov 28, 2016 15:36 CET

Idogen AB:s ("Idogen") VD Lars Hedbys presenterar bolaget på Aktiedagen i Stockholm den 6 december 2016. Evenemanget arrangeras av Aktiespararna för att skapa en mötesplats för noterade bolag och investerare. Härutöver kommer Lars Hedbys att delta som en av talarna på Pharma Outsourcing i Stockholm den 8 december 2016. Pharma Outsourcing är en internationell konferens inriktad på outsourcing inom läkemedelsutveckling. På evenemanget deltar cirka 36 utställare och 180 deltagare.

Bolagspresentation av Idogen på Aktiedagen i Stockholm

Talare: Lars Hedbys

Tid: Tisdagen den 6 december 2016 kl. 08:30 – 09.00.

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Eventet är kostnadsfritt för besökare, dock krävs anmälan.

Mer information om Aktiedagen i Stockholm samt anmälningsformulär finns att tillgå via:

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/Aktiedagen-Stockholm-6december/

Talare på Pharma Outsourcing

Talare: Lars Hedbys

Tid: Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.25 – 09.50.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Mer information om Pharma Outsourcing finns att tillgå via:

http://www.pharmaoutsourcing.eu/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds universitet. För mer information, besök www.idogen.com