Idogen AB

Idogens investerarträffar i januari-februari 2017

Nyhet   •   Jan 23, 2017 14:49 CET

Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på flera investerarträffar under januari-februari 2017. Idogen kommer att medverka på Aktiedagen i Lund den 31 januari 2017 som arrangeras av Aktiespararna och är en mötesplats för investerare och noterade bolag. Idogen kommer även att delta på ProHearings i Stockholm den 17 februari 2017 och Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm den 22 februari 2017. För mer information om träffarna, se nedan.

Bolagspresentation av Idogen på Aktiedagen i Lund

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 13:00-13:30

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Eventet är kostnadsfritt, dock krävs anmälan. För mer information om Aktiedagen samt anmälan till eventet, besök http://www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund.

Aktiedagen i Lund kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live för den som inte kan närvara vid eventet.

Bolagspresentation av Idogen på ProHearings i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.prohearings.com

Plats: Engelbrektsplan 1, Stureplan, Stockholm

För mer information om ProHearings, besök www.prohearings.com.

Bolagspresentation av Idogen på Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 22 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.financialhearings.com/event/9634

Plats: Operaterassen, Stockholm

För mer information om Börsveckans Småbolagsdag, besök www.financialhearings.com/event/9634.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.