Micasa Fastigheter

Igenkänningsgraden för Micasa Fastigheters varumärke har ökat till 32 procent

Nyhet   •   Mar 05, 2012 12:30 CET

Micasa Fastigheter har deltagit i undersökningen Varumärkesbarometern sedan 2006 och igenkänningsgraden för bolagets varumärke har ökat stadigt varje år. 2011 kände 32 procent av deltagarna till Micasa Fastigheter.

Kännedomen om Micasa Fastigheter bland de svarande i Varumärkesbarometern, en undersökning genomförd av Svenska Marknadsundersökningar AB, var 2011 32,2 procent. Detta innebär en ökning på 5,3 procent jämfört med föregående år. Störst var kännedomen bland män och i Stockholms innerstad.

– Vi satsar mycket på vårt varumärke och det är roligt att se att det ger resultat, säger Maria Ehn-Notrica, informationschef på Micasa Fastigheter.

Varumärkesbarometern görs varje höst och 2011 genomfördes studien i tidningen Metro. Data samlades in via en publicerad enkät samt via en enkät på internet. I undersökningen mättes spontan igenkänningsgrad samt i vilken utsträckning de svarande hade kopplat logotypen till verksamheten. Av de svarande uppgav 36,8 procent att de kände igen Micasa Fastigheters logotyp. Över 50 procent kopplade ihop logotypen med bostäder och drygt 21 procent med seniorbostäder.

Sedan Micasa Fastigheters första deltagande i Varumärkesbarometern 2006, då bolagets namn och logotyp hade funnits ett år, har igenkänningsgraden stadigt ökat. I det första resultatet var den på ca 6 procent. Det innebär en ökning på över 26 procentenheter på sex år.