Envac

Inbjudan till Boutställning i Annedal

Nyhet   •   Aug 16, 2012 11:12 CEST

Invigning av Annedals sopsuganläggning

I samband med boutställningen Annedal 2012 inviger trafikborgarrådet Ulla Hamilton stadsdelens nysatsade sopsuganläggning. Systemet som levererats av Envac kommer att hantera avfall från de 2 500 lägenheterna i området. Avfallet transporteras med hjälp av luft i ett 2 000 meter långt underjordiskt rörsystem till en uppsamlingsterminal som likaledes ligger under jord i en av de stora parkerna i Annedal. Huvuddelen av användarna är de boende, men även skolor och förskolor kommer att använda systemet.  Tre separata fraktioner kommer systemet att hantera: restavfall, organiskt matavfall och tidningar.

 Installationen av ett underjordiskt transportsystem för avfall innebär att de tunga avfallstransporter inom bostadsområdet kommer att minska med 90% i jämförelse med traditionell avfallsinsamling. Vidare försvinner den öppna, manuella hanteringen till gagn för både renhållningsarbetarna och de boende.

 I dagsläget ägs anläggningen av Stockholmsstad, men ägandet skall föras över på en samfällighet i ett senare led.

 Välkomna till terminalen 17 augusti på Boutställningen Annedal 2012, mellan klockan 12.00 och 13.30. Vi bjuder på lättare lunch. Ca klockan 12.15 klipper Ulla Hamilton bandet till terminalen.

 

Terminalen ligger i utkanten av Annedalsområdet, Precis vid påfarten från Bällstavägen mot till väg 279, snett mot Solvalla. För närmare information vänligen se bifogad vägbeskrivning.

 

För mer information välkommen att kontakta,

Maud Dolk, Marketing Manager Envac Scandinavia AB

e-mail: mailto:maud.dolk@envac.se

Mobil: 076-840 24 03