Film i Väst AB

Inbjudan till inspirationsdag i Trollhättan: Kan filmturism öka antalet besökare i en region?

Nyhet   •   Apr 05, 2013 07:00 CEST

Kan filmturism öka antalet besökare i en region?
Ett unikt samarbete för inspiration och kompetensutveckling

Tisdagen den 9 april arrangeras en inspirationsdag i Trollhättan med fokus på film och filmturism. Föreläsarna har spetskompetens på filmområdet och är särskilt inbjudna för att inspirera och dela sin erfarenhet med deltagarna, med exempel från framgångsrika festivaler och evenemang i Trollhättan, Göteborg och Ystad. Filmturismen kan vara en av dragarna för en ökad besöksnäring i regionen och är stor runt om i världen.
Det innehållsrika programmet stöds av North Sea Screen Partnership Västra Götalandsregionen i ett unikt samarbete med Tanum Kommun, Västsvenska Turistrådet och Film i Väst. Deltagandet är gratis. Föranmälan krävs.
Intresset har varit stort för att delta och deltagarna kommer från olika delar i regionen, bland annat från Fjällbacka där ”Fjällbacka Murders” med förlaga i Camilla Läckbergs böcker spelas in.

F I L M T U R I S M
Ur programmet:
Inspirationsföreläsning Filmturism i Trollhättan ”Film-app under utveckling”
Kristina Jornevald, Visit Trollhättan/Vänersborg och Christian Kuosmanen, Miuta film om sitt samarbete.

Inspirationsföreläsning Trollhättans filmstudio
Ordförande Mats Frendberg berättar om Sveriges största filmklubb.

Film i Väst och Studio Fares
Informatör Gus Kaage berättar om norra Europas ledande regional filmfond, Film i Väst och vi gör ett besök i Skandinaviens största och mest moderna inspelningsstudio Studio Fares.

Inspirationsföreläsning om Wallandersuccén i Ystad
Petra Rundqvist, Filmstrateg i Ystad berättar om deras arbete kring Filmturism.

Inspirationsföreläsning Fallens Dagar
Evenemangsansvarig Marcus Rudström berättar om ”Fallens dagar”, en av Sveriges äldsta och största stadsfestivaler, etablerad 1959.

Inspirationsföreläsning med Göteborg International Filmfestival
VD Mikael Fellenius berättar om Göteborg International Filmfestival och möjligheterna till samarbete kring en filmfestival i Fjällbacka.

Samverkan för framgång
Nina Sekund, Film i Väst och Pernilla Warberg, Västsvenska Turistrådet.

För mer information kontakta

Camilla Malmberg (North Sea Screen Partnership VGR)
Tel: 0704-392562. Mail camilla.malmberg@vgregion.se

Nina Sekund (Film i Väst)
Tel: +46 (0)727-49 15 00. Mail nina.sekund@filmivast.se

Pernilla Warberg (Västsvenska Turistrådet)
Tel: 0703-980609. Mail pernilla.warberg@vastsverige.com

Karin Kempe (Tanums Kommun)
Tel: 0525-18102. Mail karin.kempe@tanum.se