Health Consumer Powerhouse

Inbjudan till presskonferens on-line: Nordiskt KOL-index visar stora skillnader

Nyhet   •   Sep 28, 2010 04:51 CEST

Inbjudan till presskonferens on-line

Nordiskt KOL Index 2010:

Antal döda i lungsjukdom skiljer mellan länderna vilket tyder på stora skillnader i diagnos och behandling

Antalet människor som drabbas av KOL* ökar snabbt, och sjukdomen beräknas bli en av de vanligaste dödsorsakerna i hela Skandinavien inom en snar framtid. Det gäller även Sverige trots att andelen rökare i i dag är betydligt lägre än i Finland, Norge och framför allt Danmark.

Health Consumer Powerhouse presenterar för första gången en sammanställning och jämförelse av hur länderna arbetar med KOL-sjukdomen. I Nordiskt KOL-index 2010 redovisas, bland annat, stora skillnader i diagnossättningen vilket tyder på att KOL blandas ihop med andra lungsjukdomar. Därmed finns en omfattande risk för felbehandling. KOL-patienter får, på grund av fel diagnos, ofta inte rätt medicin som skulle kunna bromsa sjukdomsutvecklingen och lindra lidandet. Det är också påtagliga skillnader i dödlighet i lungsjukdomar i de olika länderna, som endast delvis kan förklaras av rökrelaterade skäl.

Välkommen till en interaktiv pressinformation om Nordiskt KOL-index 2010 som Du kan följa över Internet och ställa egna frågor utan att ha annat program än Internet Explorer installerat!

Datum: Onsdagen den 29 september

Tid: Kl 10.00

Delta i sessionen genom att klicka här: www.livestream.com/hcpower

Nordiskt KOL-index 2010 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

 

För ytterligare information

Sonja Lindblad

Pressansvarig

0706 53 83 64

sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

 

Arne Björnberg

Utvecklingschef

0705-84 84 51

arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

 

 

*(Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)