Linköpings kommun

Inbjudan till presskonferenser inför nämndsammanträden

Nyhet   •   Dec 15, 2015 13:50 CET

Presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde

Tid: Onsdag 16 december klockan 10.45
Plats: Schönbergssalen i Linköpings stadshus

Vi kommenterar avtal somaliska brobyggare, ny modell för att jobba med tidigare stöd till familjer och utveckling av socialtjänsten i Berga och Lambohov.

Välkommen!

Daniel Andersson (L)
ordförande i omsorgsnämnden

Presskonferens inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Tid: Onsdag 16 december klockan 11.30
Plats: Schönbergssalen i Linköpings stadshus

Vi kommenterar bland annat detaljplan för tidigare pingstkyrkan på Kungsgatan och riktlinjer för markanvisning.

Välkommen!

Elias Aguirre (S)
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden