Sveriges Kommuner och Landsting

Individ- och familjeomsorgen jämförs

Nyhet   •   Mar 06, 2012 11:52 CET

Det finns några gemensamma drag inom årets Öppna jämförelser för barn- och ungdomsvården och missbruks- och beroendevårdens gemensamma indikatorer, men också slående olikheter.

Öppna jämförelser för barn- och ungdomsvården och missbruks- och beroendevården publiceras i år samtidigt. Förutsättningarna för samverkan mellan dem som är delaktiga i den kommunala missbruks- och barnavården har förbättrats, eftersom att allt fler kommuner tecknar överenskommelser med hälso- och sjukvården.

Jämförelserna visar att socialtjänsten oftare skriver avtal med hälso- och sjukvårdens specialistvård, än med primärvården. Det är också vanligare med överenskommelser om extern samverkan inom missbruksvården, än inom barn- och ungdomsvården.

Andelen kommuner som bemannar sin socialjour med socionomer har ökat, och medborgarna får därmed bättre tillgång till professionellt stöd i akuta situationer.

Kommunerna använder allt oftare standardiserade bedömningsinstrument inom individ- och familjeomsorgen. Det gäller både vid uppföljning inom missbruksvården och som stöd i den myndighetsutövning som rör av barn- och unga.

De öppna jämförelserna belyser också att kommunerna har en klar ambition att tillvarata klienternas erfarenheter för att förbättra kvaliteten inom de verksamheter som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen.

Öppna jämförelser missbruks- och beorendevården 2012

Öppna jämförelser inom sociala barn- och ungdomsvården 2012

Mer om Öppna jämförelser

Mer om SKL:s arbete med barn och unga

Mer om SKL:s arbete med missbruk och beroende