Gernandt & Danielsson

Gernandt & Danielsson biträder INEOS i refinansieringstransaktion

Nyhet   •   Feb 16, 2010 16:48 CET

Kerling plc har emitterat obligationer till ett värde om högst 785 miljoner euro med en löptid till år 2017 och har i samband därmed refinansierat existerande lån inom INEOS-koncernen. Obligationerna och den revolverande krediten har säkrats av tillgångar i INEOS-koncernen belägna i fem olika jurisdiktioner, bl.a. Sverige.

Medlen från obligationsemissionen ska, förutom att återbetala befintliga lån, användas till att omstrukturera INEOS-koncernen i syfte att bilda Kerling-gruppen.

Gernandt & Danielssons team har bestått av delägarna Manfred Löfvenhaft och Mikael Borg samt biträdande juristerna Björn Svensson, Malin Persson, Omar Berger och Jenni Garamvölgyi.