IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Information om ökad kontroll av vab-dagar gav högre sjukfrånvaro

Nyhet   •   Nov 22, 2011 13:43 CET

När föräldrar fick information om att deras uttag av ersättning för vård av barn (tillfällig föräldrapenning) skulle granskas hårdare minskade antalet vab-dagar. Samtidigt ökade föräldrarnas sjukdagar med 4,9 procent för sjukfall kortare än en vecka. Det visar en ny IFAU-rapport.

I ett experiment som genomfördes år 2006 fick ett slumpmässigt urval föräldrar ett brev från Försäkringskassan där det stod att deras vab-dagar skulle kontrolleras extra noga de efterföljande två månaderna. Gruppen som fick informationsbrevet minskade antalet vab-dagar med 8,7 procent jämfört med föräldrar som inte fått ett sådant brev. Antalet sjukdagar – för sjukskrivningar kortare än åtta dagar – ökade samtidigt med 4,9 procent hos de föräldrar som fått brevet. 

– Att vi har en karensdag vid sjukfrånvaro men inte vid vård av barn leder till en risk att föräldrar ansöker om vård av barn istället för att anmäla sig sjuka för att undvika karensdagen, säger Malin Persson. Att en betydande del av det minskade uttaget av vab-dagar strömmade över till sjukskrivning indikerar att det finns en koppling mellan förmånerna också i praktiken, säger Malin Persson. 

Det kan vara svårt att dra paralleller mellan experimentet och intygsreformen från 2008 som innebar att föräldrar måste visa intyg på att barnet varit frånvarande från förskola eller skola.

– Föräldrar kan reagera på olika sätt på att få ett brev med information om ökad kontroll och på kravet att skicka in intyg om frånvaro. Experimentet är dessutom gjort två år innan reformen vilket försvårar jämförelsen, säger Malin Persson.      

Bakgrund och metod

Då en förälder är hemma från arbetet för att vårda sjukt barn ersätter tillfällig föräldrapenning 78 procent av förlorad inkomst, upp till ett inkomsttak. Då en anställd är hemma på grund av sjukdom ersätter arbetsgivaren förlorad inkomst till 80 procent under de första 14 dagarna med undantag för den första dagen som är en karensdag.

Rapporten studerar föräldrar som var anställda i den offentliga sektorn eller i företag med minst 500 anställda. Experimentgruppen bestod av knappt 20 000 slumpvist valda individer med barn mellan 1 och 11 år. Dessa jämfördes med drygt 500 000 föräldrar som inte fått något informationsbrev.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2011:23 Överströmning mellan tillfällig föräldrapenning och sjukskrivning är skriven av Malin Persson. Vid frågor går det bra att kontakta Malin på telefon 08-453 59 41 eller Malin.Persson@konj.se