ABE Partners

Informationen är värdelös, analysen är allt

Nyhet   •   Maj 27, 2014 14:39 CEST

Idag finns all tänkbar information tillgänglig bara några knapptryckningar bort. Vem som helst kan när som helst förse sig med vilken information som helst. Från att tidigare varit något som var få förunnat har informationen gått och blivit var mans egendom, i takt med att internet och dess användning ökat i omfattning. Eftersom att informationen nu finns i näst intill obegränsad mängd har den även gått från att vara något värdefullt till något som i princip saknar värde då det är väldigt svårt att veta vilken information som är relevant i allt brus från all annan information. Med detta i åtanke är det nästan lustigt att se hur de traditionella leverantörerna kommunicerar med sina kunder i form av nyhetsrapportering, utskick och även i sin direkta kommunikation med kunderna. Man serverar kunderna mängder med information och överlåter sedan problemet till kunden att ta ställning till.

Vi på ABE Partners arbetar hela tiden med hjälpa kunderna istället för att skapa problem för dem. Det kan verka självklart och man kan tycka att detta är något som alla leverantörer borde sträva efter men ställ er då frågan om er senaste kontakt med er leverantör ledde till mer eller mindre arbete för er? Serverade er leverantör er ett problem eller en lösning på ett problem? För oss är det en stor skillnad och våra kunder uppskattar att vi frigör tid till dem istället för att vi tar den. Det är därför vi tycker att informationen i sig är relativt ointressant så länge den inte åtföljs av en analys och ett konkret förslag på lösning. Vi skickar inga långa listor på nya domäner till kunderna, eller några tråkiga Excelark med statistik utan vi tar oss tid att plocka fram de punkter som är intressanta för kunderna och vågar ge vår syn på saker och ting. Det är så vi arbetar på ABE Partners. Frågan ni bör ställa er är därför om ni intresserade av problemet eller av lösningen?