Hörby kommun

Informationsmöte om Hörbys medborgarlöften

Nyhet   •   Nov 25, 2016 12:07 CET

Hörby kommun, Polisen och Räddningstjänsten bjuder in till gemensamt informationsmöte kring arbetet med att skapa trygghet i Hörby. Alla intresserade är välkommen till mötet i Hörby kommunhus tisdagen den 6 december kl 17.00-18.30.

- Då berättar vi om det samverkansavtal vi gemensamt tagit fram och som även innehåller konkreta medborgarlöften, berättar kommunalråd Susanne Meijer.

Medborgarlöftena riktar sig direkt till våra medborgare och innehåller konkreta åtgärder och insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hörby kommun.

Medborgarlöftena kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i polisens och kommunens ordinarie verksamhet.

Vid informationsmötet finns representanter för kommunen, polisen och räddningstjänsten på plats.

Deltar gör bland annat kommunalråd Susanne Meijer, lokalpolischef Anna-Karin Boije, kommunpolis Niklas Årcén, räddningschef Lars Nilsson samt socialchef Eva Klang Vänerklint.

Eva Klang Vänerklint kommer att tillsammans med personal från bland annat Fokus förebygg berätta om det stora arbete som görs för att alla kommuninvånare ska känna sig trygga.

Efter informationsmötet finns möjlighet att ställa frågor.

- Sedan en tid är det oroligt i Hörby centrum. Det är allmänt stökigt och det har även inträffat incidenter som är helt oacceptabla. Vi tar detta på största allvar och genom att bjuda in allmänheten vill vi ge Hörbyborna möjlighet att få direkt information om det stora trygghetsskapande arbetet som görs i Hörby, och även ge möjlighet att ställa konkreta frågor, säger Susanne Meijer.

- Kommunen, polisen, räddningstjänsten och skolan arbetar nära för att komma till rätta med problemen bland främst ungdomar på stan. Vi vill också bjuda in Hörbyborna att delta i det arbetet. Vi är öppna för fler möten och att kanske skapa mindre grupper där vi kan arbeta tillsammans för att skapa trygghet i Hörby.

Samverkansavtalet mellan Hörby kommun och polisen kommer upp i kommunstyrelsen den 6 december samt i kommunfullmäktige den 19 december.

Detta är de föreslagna medborgarlöftena:

  • Kontinuerlig samverkan mellan polisen och kommunen i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar.
  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att genomföra två gemensamma trygghetsvandringar i Hörby kommun under 2017 med syfte att öka tryggheten med fokus på otrygga platser, belysning, rensning av buskage mm.
  • Kommunen ska omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter på kommunal fastighet och mark.
  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att utföra två gemensamma medborgardialoger i Hörby kommun under 2017 för att ta tillvara medborgarnas kunskap, erfarenheter, upplevelser och idéer till förbättring gällande den lokala problembilden i Hörby kommun.
  • Polisen kommer att ha riktade insatser mot stöld och inbrott.

Att tillsammans arbeta för en tryggare trafiksituation i Hörby kommun:

  • Polisen och kommunen kommer att ha en kontinuerlig samverkan i syfte att öka tryggheten i trafikmiljöerna samt för att minska buskörning och störande inslag till följd av detta.
  • Polisen kommer att utföra två riktade kontroller utöver det ordinarie trafikarbetet mot buskörning i Hörby kommun.
  • Hörby kommun kommer under året ta fram en gång- och cykelvägsplan.