Markbygg AB

Infra blir starkare – med betong

Nyhet   •   Maj 15, 2014 08:01 CEST

Nu stärks Infra upp med Markbyggs egna betongexpertis och verksamheten kommer i fortsättningen att innefatta hamnar, kajer, reningsverk, petrokemisk industri och betong.

Infra är Markbyggs senaste verksamhetsgren som startade upp i vintras. Beställare har i huvudsak varit Trafikverket och uppdragen har framförallt gällt vägar, broar, järnvägar och dylikt. Infra kommer i och med denna omorganisation även att ta in uppdrag även från den lokala marknaden.

– Vi samlar all relevant kompetens på ett ställe. Betongverksamheten hör ju hemma i Infra, säger arbetschef Robert Eriksson.

– Inom fem år kommer Infra att ha ett hundratal anställda, meddelar VD Stefan Lundh.