KOMPASS

Inga förseningar med spårbilar

Nyhet   •   Feb 25, 2010 07:27 CET

Säsongens extrema väder med kyla och stora snömängder har satt
kollektivtrafiken på hårda prov
. Resultatet har varit förseningar,
inställda tåg och många olägenheter.
Men det finns nya möjligheter att pröva, tex spårbilar.

Varför?

* Jo, det finns inga rörliga delar i banan som kan frysa fast
eftersom växlarna sitter i fordonen.
* Magneter gör att fordonets inbromsning är oberoende av friktionen.
* Spåren är smala och i övrigt genomsläppliga så snön faller ner på
marken i stället för att lägga sig som ett tjockt täcke framför
bilen
. Därför är snöröjning och stora snömängder inget stort problem.
Bilarna kan själva ploga bort den snö som stannar på spåret.
*Hängande spårbilssystem är dessutom än mer oberoende av väder
och vind eftersom fordonet går under spåret i en u-balk som är skyddad
för snö, regn och blöta höstlöv.

- Den gamla spårtrafiken måste givetvis utvecklas så att vi slipper
problem vid extrem kyla och snö. Men samhället förändras också och
människors krav på t ex flexibilitet i kollektivtrafiken ökar. Jag tycker
därför att vi snarast måste få en pilotbana så att vi kan utvärdera
hur ett spårbilssystem i daglig drift fungerar, säger Hans Lindqvist,
ordförande i det kommunala nätverket KOMPASS.

- Inte minst med tanke på hur vädret har ställt till det för trafikanter och
resenärer den här säsongen. Det är hög tid att vi prövar ny teknik
av den här typen. Det är ett bra komplement till den kollektivtrafik vi har
idag, fortsätter han.

Ytterligare fördelar är till exempel att spårbilen är flexibel. Du
väljer själv när du vill åka. Den är olycksfri eftersom spåren ligger
ovanför marken och systemet är helt automatiserat. Den ger
kortare restid
eftersom man åker direkt till slutdestinationen utan
att stanna på mellanliggande stationer.

- Ett sånt här system kostar ca 100 miljoner per km att bygga.
Jämför det med spårvagn som kostar mellan 200 och 400 miljoner
per km vid nyprojektering. Det finns ingen anledning till att vila på
hanen. Staten bör snarast avsätta pengar till en pilotbana så att vi
får möjlighet att utvärdera ett sytem, säger Hans Lindqvist.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Hans Lindqvist, ordförande KOMPASS
(KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar)
+46 705 485 819

Magnus Hunhammar, styrelsemedlem KOMPASS
spårbilsexpert
+46 70 530 41 64

Britta Eskils, samordnare KOMPASS
+46 70 936 03 64

www.podcar.org/
www.podcar.org/kompass