Sveriges Kommuner och Landsting

Ingen granskning av näringsrik skolmat

Nyhet   •   Maj 22, 2012 17:22 CEST

Sedan 1 juli 2011 ska skolmåltider vara näringsriktiga. Dock saknas riktlinjer om hur lagen ska följas. Den granskning som Skolinspektionen gjort handlar mer om rutiner än om maten är näringsriktig.

Skolinspektionen har valt att inte bedöma om skolmaten faktiskt är näringsriktig på de granskade skolorna. Skolmåltidsverksamheten har istället granskats utifrån kriterier för systematiskt kvalitetsarbete och andra aspekter som exempelvis har med elevernas inflytande och måltidsmiljön att göra.

– Det är anmärkningsvärt att Skolinspektionen är så specifik i sin kritik samtidigt som det saknas skrivningar om hur lagen ska följas. Den som är föremål för granskning borde naturligtvis få veta vad som gäller i förväg för att kunna förhålla sig till det, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Nästan alla skolor i undersökningen planerar och följer upp skolmåltiderna. Skolinspektionens kritik utgår ifrån att rutinerna inte är tillräckligt systematiska.

För att skolorna ska ha en möjlighet att på ett enkelt sätt mäta matens näringsriktighet, så har SKL tillsammans med bland annat Karolinska Institutet och Livsmedelsverket utvecklat webbplatsen skolmatsverige.

På webbplatsen får skolan får direkt återkoppling i form av en rapport som tydligt visar styrkor och svagheter i verksamheten, samt råd om hur man kan förbättra skolmåltiden. Rapporten är till nytta för alla som arbetar med, eller på annat sätt påverkar maten i skolan.

Skolinspektionens rapport (extern länk)

SkolmatSverige (extern länk)

SKL:s arbete med skolmatfrågor