Yennenga Progress

Ingen ska behöva fly undan klimatet - nu är väderleksprojektet igång.

Nyhet   •   Jul 10, 2016 23:34 CEST

De globala klimatförändringarna får tydliga konsekvenser i Burkina Faso. Regnen kommer inte så regelbundet och förutsägbart som tidigare. Det kan komma ett bra regn och bönderna tror att det är dags att så. Arbetet sätts igång men sedan kanske det inte blir något mer bra regn och säden som börjat gro torkar bort. Bönderna får börja om igen. Det kan hända att man tvingas så både tre och fyra gånger för att få en skörd. Resultatet blir oftast otillräckligt.

Yennenga Progress, tillsammans med Ignitia, ett svenskt företag som fokuserar på väderleksprognoser för Västafrika, har nu startat ett pilotprojekt för att under denna regnperiod, via mobiltelefoner, förse drygt 1000 bönderna i 20 byar runt Nakamtenga med säkra väderdata varje morgon. Projektet finansieras med medel från Musikhjälpen.

Efter många vändningar i planeringen har vi äntligen fått grönt ljus och kan sätta igång. 20 fältarbetare från Nakamtenga har rekryterats och kommer att nästa vecka få en utbildning för att de sedan i sin tur ska kunna utbilda bönderna om hur det hela ska fungera.

Fältarbetarna har under två veckor redan besökt alla 20 byarna och samlat uppgifter om alla 1000 deltagarna. I går arbetade vi hela dagen med att överföra all information på datablad. Det handlar om namn, telefonnummer, GPS positioner och förra årets skörderesultat.

Våra fältarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och jobbar med liv och lust i detta mycket annorlunda projekt som kan få en oerhört stor betydelse för skörderesultaten framöver. Om resultatet av detta pilotprojekt slår väl ut, hoppas vi kunna utvidga projektet till nästa regnsäsong.