Moretime Group

Inköpscentrum ansluter till Moretime Campus

Nyhet   •   Sep 02, 2014 14:03 CEST

Inköpscentrum hjälper företag att sänka sina inköpskostnader. Lösningen är att förena ett stort antal företag och på så sätt bilda en köpkraft som väl kan mäta sig med de stora företagens inköpsavdelningar. Idag handlar över 4 000 medlemmar via Inköpscentrums ramavtal, och växer med ungefär 250-300 nya medlemmar varje månad. Styrkan ligger i lång erfarenhet av försäljning och förhandling, både gentemot kunder och leverantörer. På så sätt kan vi hela tiden värva nya medlemmar, hitta nya leverantörer och förhandla fram riktigt bra ramavtal.

"Genom Inköpscentrum kommer vi att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ytterligare tjänster och det nära samarbete som nu möjliggörs genom Moretime Campus innebär att vi kommer att bygga en än starkare relation och dra fördel av varandra" säger Carl-Fredrik Morander, VD Moretime Professional Services AB (pbl)

"Moretime Campus Moretime Campus och samarbetet med Moretimes övriga erbjudanden ger oss en fantastisk bas att fortsatt utveckla vårt framgångsrika erbjudande på." säger David Habtegabir, VD för Inköpscentrum.


Moretime Campus är en inkubatormiljö med en bred samling kompetenta konsulter inom ekonomi, management, HR och juridik. Här finns också moderna arbetsplatser och mötesfaciliteter till våra kunders förfogande. I miljön sitter även ett antal samarbetspartners som kompletterar Moretimes egna resurser, t ex Evaluserve som erbjuder offshorelösningar med Indien som bas, Excedea som hjälper företag med internationell expansion och reklambyrån Area Mediagroup. Moretime Campus utgör en unik miljö som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt för entreprenörer.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander

Telefon: 08- 462 67 10, E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se, Hemsida: www.moretime.se