Inova

Inkubatorer inspireras och lär av universitetssamverkan

Nyhet   •   Mar 15, 2012 10:49 CET

I veckan samlades verksamhetsledarna för inkubatorerna i Sundsvall, Östersund, Växjö, Kalmar, Örebro och Karlstad för att diskutera hur de kan utveckla samarbetet sinsemellan. Dessa inkubatorer har redan gemensamt att universiteten i deras respektive region tillhör Innovationskontoret Fyrklövern, ett nätverksbaserat innovationskontor med koppling till dessa fyra universitet.

Syftet för landets samtliga åtta innovationskontor är att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande forskning. Innovationskontoret Fyrklövern är ett av de åtta, och ett unikt interregionalt samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Alla universitet har sina specifika och starka områden, men gemensamt finns en stor satsning på tjänsteinnovationer.

Då Fyrklövern har visat sig vara ett gynnsamt projekt inspirerades även ledarna för inkubatorerna, kopplade till respektive universitet, att träffas. I Karlstad är det Håkan Spjuth som är verksamhetsledare för innovationskontoret:

– Samarbetet i Fyrklövern har tagit ordentlig fart och börjat bära frukt. Det har höjt kompetensnivån och erfarenhetsbanken hos var och en utav oss. Om inkubatorerna bildar en motsvarande gruppering kommer det sannolikt att bidra till att både stärka inkubatorerna i sina kärnverksamheter och ytterligare förbättra samarbetet mellan universiteten.

Många gemensamma nämnare
Det primära syftet med dagens träff var att lära känna varandra bättre, se vilka gemensamma nämnare som finns och vilka frågor man i framtiden kan samarbeta kring. Inkubatorerna som träffades har alla en liknande relation till sina universitet, och organisationer som är storleksmässigt jämförbara.

– Samtliga har en viktig roll i innovationssystemet och i den regionala utvecklingen, var och en på sitt håll. Att kunna bolla gemensamma frågor i en mindre grupp, där alla personer verkar i inkubatormiljöer med liknande förutsättningar, är mycket värt för att ta beslut som gör oss starkare både enskilt och tillsammans, säger Helena Collin, vd för Inkubatorn i Kronoberg.

Under dagen nämndes bland annat kommunikationsstrategi, stimulering av idéflödet och bättre verktyg för affärsutveckling som gemensamma utmaningar att samarbeta kring. Även den operativa samverkan lyftes upp och Mikael Melitshenko från Inkubera i Örebro pekade på vikten av själva mötet mellan kollegor i branschen:

– Vi har massa att lära av hur andra inkubatorer arbetar, hur de jobbar mot sina innovationskontor och inom sina inkubatorer. Jag har redan fått både konkreta verktyg att ta med mig hem och nya tankar som jag ska ta vidare.

– Under dagen har vi definierat flera gemensamma områden, men vi kan också peka på flera olikheter. Vi brinner för olika frågor och jag anser att det är i dessa skillnader som de stora möjligheterna till utveckling ligger, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

 Bifogad bild: Fr v Pelle Simonson, affärsrådgivare på Business Incubator Jämtland, Östersund, Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova, Karlstad, Mats Olsson, inkubatoransvarig för Kalmar Science Park, Mikael Melitshenko, tf vd för Inkubera, Örebro, Marie Wiklund, inkubatoransvarig för Åkroken Business Incubator, Sundsvall, Helena Collin, vd för Inkubatorn i Kronoberg, Växjö.