RISE Research Institutes of Sweden AB

Innventia demonstrerar materialforskning på Scanpack 2012

Nyhet   •   Okt 23, 2012 15:46 CEST

Idag slår Scanpack upp portarna på Svenska Mässan i Göteborg. I Innventias monter C05:42 kan du titta, känna och uppleva våra spännande demonstratorer med spännande design. Du får också träffa också flera av våra medarbetare som håller i intressanta presentationer under mässan.

Förpackningar demonstrerar materials olika uttryckssätt

I centrum för montern visas fem stycken materialdemonstratorer. Det gemensamma temat för alla demonstratorer är ”ett materials olika ansikten”. Designern Anna Glansén har tillsammans med våra forskare tolkat de olika uttryckssätt som exempelvis en cellulosakomposit kan ta sig – från mjukt, fluffigt och opakt halvfabrikat kan det omvandlas till starkt, styvt och translucent.

Att arbeta med s.k. demonstratorer är ett bra sätt att visualisera resultatet av forskning. En demonstrator ska konkret beskriva alla möjliga egenskaper och funktioner och inspirera till användningsmöjligheter utan att likna en produkt som redan finns på marknaden eftersom detta lätt skulle låsa diskussionerna. Innventia har låtit designern Anna Glansén tolka våra nya materials språk och översätta dessa i ett antal spännande förpackningar.

Kom till vår monter så får du se hur ett och samma material kan ha många olika uttryckssätt och därmed många användningsområden.

Läs mer om våra demonstratorer

Ser du vad du känner?

I en annan del av montern står tre svarta lådor uppställda. Här uppmanar vi besökarna att stoppa in händerna och göra testet ”ser du vad du känner”. Materialet som testas har anknytning till demonstratorerna men här ges ytterligare en aspekt, det vil säga hur viktigt det är att ta hänsyn till alla våra sinnen när man jobbar med materialidentitet och användningsområden för material. Resultatet av undersökningen visas på skärm i montern.

När vi på Innventia forskar på nya material gör vi också tester och analyser för att få kunskap om materialets prestanda ur såväl tekniskt som hanterings- och hållbarhetsmässigt perspektiv. Lika viktiga är våra perceptionsstudier som kopplar samman materialets mekaniska egenskaper med upplevelse. Psykofysik är det vetenskapliga studiet av hur enskilda sinnessystem fungerar och responderar på vår omvärld, till exempel en materialyta, och hur samspelet mellan olika sinnen (syn, hörsel, lukt, känsel) kan skapa en sammanhållen upplevelse. En upplevelse som bidrar till materialets identitet.

Träffa oss på Scanpack 2012

Den 23 oktober, kl. 15:00, håller Fredrik Rosén presentationen "Packaging 2020 - utmaningar och möjligheter för framtidens konsumentförpackningar".

Den 25 oktober, kl. 13:30, håller Mikael Lindström, Siv Lindberg och Fredrik Berthold i presentationen "Gör rätt från början - Hur förståelse av materialidentitet kan sälja din produkt".

I Speakers corner håller Ann Lorentzon  presentationen ”Förpackningar – ett säkert verktyg för minskat matspill” vid två tillfällen: Den 23 oktober, kl. 15:30 och den 24 oktober, kl. 14:00.

Läs mer om vårt deltagande