Compare Karlstad

InPort deltar i utvecklingen av Väner-sjöfarten

Nyhet   •   Sep 01, 2014 14:10 CEST

När fartyg med gods till och från Vänern via Göta älv får veta vilken hastighet de ska hålla för att slippa stopp i väntan på broöppningar, slussningar och möten med andra fartyg är det InPort i Karlstad som utvecklar och levererar  IT-stödet till denna trafikstyrning.

InPort Intelligent Port Systems AB är tillsammans med Trafikverket och SSPA (konsultföretag inom maritima lösningar) tjänsteleverantörer i GotRIS (River Information Services för Göta älv) - ett forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla en gemensam trafikstyrnings- och samarbetsplattform för de aktörer som bedriver transporter på och över Göta älv.

"GotRIS är ett prestigeuppdrag för oss - att få detta förtroende är en bekräftelse på att vi har unik kompetens när det gäller ny teknik för trafikstyrning av sjöfart", säger Tord Larsson-Steen - VD på InPort Intelligent Port Systems AB: "Samtidigt ser vi det som en viktig samhällsinsats att få delta i att utveckla och framtidssäkra båttrafiken till hamnarna i Vänern".

Kostnads- och miljöeffektiv logistikkedja

GotRIS syftar till att ta fram ett gemensamt trafikledningssystem för de olika transportsätten - sjöfart-, väg- och järnvägstransporter - för att minimera störningar och optimera en kostnads- och miljöeffektiv logistikkedja för godstransporter på Göra älv.

Genom att koppla ihop information om båttrafiken (via InPorts AIS-baserade system) och järnvägstrafiken (via Tradikverkets GPS-baserade tågplanering) med en rad andra informationskällor (exempelvis om broar, slussar, väder och flödeshastighet i älven) kan trafiken styras för att passa broöppningar, slussningar och fartygsmöten i Göta älv.

Fartygen kan då få veta vilken hastighet de ska hålla för att slippa stopp (som kostar tid och bränsle) samtidigt som hamnterminaler och andra anslutande transporter (exempelvis tåg och lastbilar) i god tid får veta när fartygen kommer att angöra hamnen.

"En kostnads- och miljöeffektiv logistikkedja för godstransporter bygger på så korta väntetider som möjligt i alla led - och det kan vi nu bidra med", säger Tord Larsson-Steen.

Mycket mer än IT-utveckling för InPort

GotRIS är ett forsknings- och innovationsprojekt med en rad olika intressenter - branschaktörer, myndigheter och infrastrukturhållare , mjukvaruutvecklare och forsknings-och innovationspartner.

"GotRIS är mycket mer än IT-utveckling för oss - här handlar det om process- och verksamhetsutveckling för framtidens logistiklösningar där vi deltar tillsammans med landets ledande forskare inom trafik och transport", konstaterar  Tord Larsson-Steen.

GotRIS-projektet drivs av ett konsortium med följande intressenter:

  • Branschföretagen är Ahlmarks Line, Thun Företag Erik Thun AB, Vänerhamn AB och Göteborgs Hamn. 
  • Myndigheter och innehavare av infrastruktur är Göteborgs stad, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland, Sjöfartsverket, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 
  • Tjänsteutvecklare: InPort Intelligent Port Systems AB och Trafikverket ICT. 
  • Forsknings- och innovationspartners är Chalmers, SSPA Sweden AB och Viktoria Swedish ICT  (Projektledare och initiativtagare till Gotrisprojektet). 


Läs mer om GotRIS >> http://www.gotris.se

AIS (Automatic Identification System) är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från fartygstrafikservicens kontrollrum. Systemet bygger på att varje fartyg regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal.