Bygglet

Integrera Bygglet med ditt ekonomisystem

Nyhet   •   Nov 15, 2016 07:56 CET

Bygglet har bra kopplingar till marknadens ledande program för bokföring och lön, så som Visma, Fortnox och Hogia.

Koppling till bokföring och lön
Kund- och leverantörsfakturor skickas direkt till bokföring med en enkel knapptryckning, vilket sparar både tid och pengar. Arbetade timmar och andra utlägg finns redan registrerat i Bygglet. Dessa skickas enkelt över till löneprogrammet vilket eliminerar felkällor och dubbelarbete. Bygglet är integrerat med bokföringsprogram från Visma och Fortnox, samt löneprogrammen Visma lön, Hogia Lön och Hogia ByggLön.

Visma Administration & Lön
Med Bygglets integration för Visma Administration 500, 1000, 2000 kan du lätt koppla ihop systemen för att underlätta arbetet för din ekonomiavdelning eller bok­föringsbyrå. Kund- och leverantörsfakturor förs över från Bygglet till Visma. Samtidigt uppdateras också kund- och leverantörsregistret i Visma.

När inbetalningar registrerats i Visma återrapporteras även den informationen till Bygglet så att du enkelt kan se om en kund betalat sin faktura. Använder du Visma Lön kan arbetade timmar och andra utlägg enkelt föras över från Bygglet. Då elimineras felkällor och dubbelarbete.

Vill du integrera Bygglet med Visma Administration behöver du beställa tillägget Visma Integration från Visma.

Fortnox
Med Bygglets integration för Fortnox kan du enkelt koppla ihop systemen för att underlätta arbetet för din ekonomiavdelning eller bokföringsbyrå.

Kund- och leverantörsfakturor förs över från Bygglet till Fortnox. Samtidigt upp­dateras också kund- och leverantörsregistret i Fortnox. När inbetalningar registrerats i Fortnox återrapporteras även den informationen till Bygglet så att du enkelt kan se om en kund betalat sin faktura. Du kan även exportera en fil med ditt löneunderlag från Bygglet till Fortnox.

Vill du integrera Bygglet med Fortnox behöver du följande: Fortnox Fakturering, Fortnox Bokföring, Fortnox Lön, samt Fortnox Integration.

Hogia Lön & Hogia ByggLön
Hogia Lön och Hogia Bygglön är vanliga system för lönehantering inom bygg­branschen. Arbetade timmar och andra utlägg som registreras i Bygglet skickas enkelt över till Hogias löneprogram vilket eliminerar felkällor och dubbelarbete.