Grontmij

Interaktiv föreläsning på KTH - om Grontmijs förändringsresa

Nyhet   •   Nov 29, 2010 10:33 CET

Katarina Svärdhult, chef för organisationsutveckling på Grontmij, höll den 24 november en gästföreläsning för förstaårsstudenterna på civilingenjörsprogrammet, inriktning industriell ekonomi. Hon pratade om organisationsförändring utifrån Grontmijs förändringsresa.

 Alla förändring börjar med ett individuellt val
– Vad ska du välja för framtid? Vilken teknikinriktning ska du välja i din utbildning? För att konkretiserar att alla förändringar handlar om ett individuellt val, börjar Katarina Svärdhult sin föreläsning med att ställa frågor till studenterna.

Hon berättar om det som hon upplever som den största utmaningen vid förändringsarbete i en organisation – att det inte alltid går att övertyga alla om att förändringen kommer leda till någonting bättre.

– Var tror ni att det är bäst att börja om man ska lyckas med att förändra en organisation? Med medarbetarnas personliga värderingar, deras beteende och kompetens, företagets värderingar eller kanske företagets organisatoriska struktur? Katarina Svärdhult ställer en ny fråga och studenterna får ett par minuter på sig att fundera. Åsikterna går isär, några tycker att man måste börja med företagets värderingar, att de måste vara tydliga för att medarbetarna ska förstå vad förändringen går ut på. Några tycker att man ska börja med den organisatoriska strukturen.  

Göra Grontmij känt för blivande medarbetare
Att bidra till utbildningen med case från verkligheten är en av anledningarna till att Katarina Svärdhult gärna gästföreläser. För Grontmijs del ser hon att det kan vara viktigt av fler skäl.

– Vi kommer att ha ett stort rekryteringsbehov framöver och då behöver vi göra Grontmij känt för dem som kan vara våra blivande medarbetare. Det är också en chans för oss att tidigt identifiera och knyta personliga kontakter med dem som sticker ut, som redan under utbildningen visar att de har idéer och ett förhållningssätt som skulle passa på Grontmij.

– För mig personligen är det väldigt nyttigt att prata om Grontmij för andra målgrupper än våra medarbetare. Studenterna ser ju på det jag berättar med nya ögon. När man pratar med dem måste man verkligen tänka igenom budskapet. Mycket av det som är självklart för mig efter fem år på Grontmij, är helt nytt för dem. Dessutom tror jag på mötet, ingen av oss har ju alla svar, vi behöver varandras kunskaper och erfarenheter, säger Katarina Svärdhult.

Vad tyckte studenterna?

Max Höglund Wetterwik
För oss är det jätteintressant med exempel hämtade direkt från verkligheten. Den här föreläsningen har tydliga kopplingar till vår utbildning och det vi läser om just nu.

Dennis Kylén
Att föreläsningen hölls på en generell nivå är bra. Men jag skulle ha velat höra mer om vad som händer när man gör organisatoriska förändringar i ett land. Hur påverkas verksamheten som helhet?