Mason Management AB

Interim Management i Sverige och internationellt

Nyhet   •   Nov 14, 2016 17:20 CET

Interim Management i Sverige och internationellt

Interim management är ett intressant alternativ i karriären

Vi ser en ny generation av ledare som är mer individualister och vill pröva och utveckla sitt ledarskap. De söker också möjligheten till ”en andra karriär”, att ta uppdrag och erbjuda sin samlade kompetens i rollen som interimschef. Interimschefer i strategisk ledarskapsförsörjning ger den flexibilitet och spetskompetens som behövs för att klara utmaningarna i ekonomin under de närmaste åren.

Marknadsledare

När man ser tillbaka på branschen i Sverige sedan Mason startade 2002 så har vi lyckats i vår mission för att utveckla branschen. Att sätta begreppet interimschef på marknaden har varit framgångsrikt. Idag har tom de internationella bemanningsföretagen i Sverige interimschefer på menyn. Även om bemanningsföretagen inte levererar Interim Executives så driver det på utvecklingen av strategisk ledarskapsförsörjning.

Internationell undersökning

Mason är partner i Senior Management Worldwide SMW med 16 partner i Kina, Europa och Nordamerika. Med kapacitet på plats i 17 länder och genomförda uppdrag i över 40 länder, är SMW den första och hittills största internationella affärspartnern för Interim Executives. 

SMW har genomfört en internationell undersökning där över 13 000 interimschefer i 12 länder tillfrågats att medverka. Den största ökningen av interimchefer sker i åldersklassen 45–50 år, samtidigt som ålder 60+ står för den största minskningen. Medelåldern på interimschefer i Sverige är 2016 ca 50 år och internationellt är medelåldern 53 år. Interimscheferna upplever en ökad efterfrågan på sin kompetens med 38 % sedan 2015. Internationellt har efterfrågan ökat med 75 % och i Sverige med 87 % under de senaste fem åren.

Vilka interimscheferna är och vad de gör

Andelen kvinnliga interimschefer ökar stadigt i Sverige. Från 13 % år 2009 till 27 % 2016. I en internationell jämförelse har Sverige en andel kvinnliga interimschefer i nivå med Storbritannien. Internationellt är andelen kvinnliga interimschefer 14 % så Sverige har en positiv utveckling.

88 % av kvinnorna och 87 % av männen har tagit ett medvetet beslut att arbeta som interimschef som alternativ till en anställning vilket är intressant i debatten om andelen kvinnliga ledare och kvotering till bolagsstyrelser i näringslivet.

Undersökningen visar Svenska interimschefer med en medelålder på 50 år som är engagerade i uppdrag minst 200 dagar per år där 68 % tar uppdrag på C-nivå. 56 % har minst tre års erfarenhet och 29 % minst sju års erfarenhet av att arbeta som interimschef.

Strategisk ledarskapsförsörjning

Fler personer vill arbeta som interimschefer vilket är en bra utveckling av det personliga ledarskapet och för att bredda sin kompetens i karriären. 37 % har styrelseuppdrag, 18 % som styrelseordförande och 38 % i advisory board roller, vilket är jämförbart med interimschefer i Europa. Fler företagsledningar, styrelser och ägare förstår värdet av att ta in en interimschef i organisationen. Kommuner börjar förstå värdet av att ta in interimschefer för att få tillgång till duktiga förändringsledare med erfarenhet från privat sektor.

Efterfrågan på funktionella roller som förstahandsval är främst

CFO 63 % Marketing & Sales 67 % COO Manufacturing 50 % och HR 45 %.

I en internationell jämförelse är det samma funktionella roller som har största andelen interimschefer.

CFO 70% Marketing & Sales 65 % COO Manufacturing 56 % och HR 47 %

Fördelningen av P/L visar på betydande skillnader internationellt där svenska interimschefer håller en hög kompetens och erfarenhet.

En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar. De tar tidsbegränsade uppdrag på ledningsnivå ofta i organisationer i förändring. Uppdragen kräver ett tydligt ledarskap och en bred erfarenhet som vitaliserar organisationen när uppdraget genomförs. Är uppdraget dessutom att bygga en organisation som är anpassad till företagets tillväxt är lösningen med en erfaren interimschef en lönsam investering.

Vi har ofta ett samtal med uppdragsgivaren om behovet av strategisk ledarskapsförsörjning för att hitta ledare som går in och driver ett förändringsarbete som matchar till företagets strategiska mål. Uppdragen avslutas ofta med att överlämnas till organisationen i samband med en rekrytering för en långsiktig lösning. Fördelen för organisationen är att nå målet på kortare tid än att anställa till motsvarande befattning.

Antal genomförda uppdrag för Svenska interimschefer under tre senaste åren.

Uppdragen löper i medeltal i 9–12 månader. Undersökningen visar Svenska interimschefer med en medelålder på 50 år som är engagerade i uppdrag minst 200 dagar per år där 68 % tar uppdrag på C-nivå. 56 % har minst tre års erfarenhet och 29 % minst sju års erfarenhet av att arbeta som interimschef.

I en internationell jämförelse är det en kortare löptid i uppdragen som ger fler genomförda uppdrag under samma tidsperiod. Sverige är fortfarande en omogen marknad för interim management.

Interimschefernas arvode är till största delen ett dagarvode i Sverige. Internationellt är även arvode per månad vanligt förekommande.

Genomsnittliga arvoden i Sverige ligger på ca 12 000 SEK/dag.

I Europa finns det skillnader på arvoden beroende på marknad och nivå, heltid eller deltid m.m.

Generellt ligger arvodesnivåerna lika i Europa och något högre i USA.

Skatteregler m.m. kan påverka uppdragsavtalens villkor.

Masons marknadsplats är ledningsgruppen

Mason Management AB startades 2002 men teamet har erfarenhet av att arbeta med Interim Management sedan början av 90-talet. Vi erbjuder ledarskapsförsörjning med Interim Executives i alla funktioner på ledningsnivå, exekutiva roller, linjechefer och specialister – i Sverige och internationellt. Huvuddelen av uppdragen genomförs i organisationer i förändring.

Ta del av mer information i PDF dokumentet till nyhetsbrevet.

Jan Andersson

CEO & founding partner

Mason Management AB