Svenska Celiakiförbundet

Internationellt möte med europeiska celiakiförbund

Nyhet   •   Sep 16, 2014 17:43 CEST

I helgen höll den internationella organisationen AOECS (Association of Coeliac Societies) sitt årliga möte i Slovenien.

AOECS är paraplyorganisationen för de europeiska Celiakiförbunden. Förbund från 38 länder samarbetar inom organisationen om bland annat märkning av glutenfria livsmedel, så kallad licensiering.

Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i AOECS, och förbundsordförande Bengt Eriksson och generalsekreterare Christina Ralsgård fanns på plats för att tala samarbete och utbyta erfarenheter med sina europeiska kollegor.

Under mötet bjöds det också på föreläsningar. En av rubrikerna var det omdiskuterade begreppet glutenkänslighet, dvs om personer kan ta skada av gluten även om man inte har celiaki. På engelska används termerna gluten sensitivity eller non-celiac gluten sensitivity.

-          Föreläsningen om glutenkänslighet följdes av en intressant debatt. Många var skeptiska medan till exempel förbundet i Norge redan har anammat begreppet, säger generalsekreterare Christina Ralsgård.

SCF:s ordförande Bengt Eriksson deltog under AOECS-mötet bland annat i diskussioner om reglerna kring licensiering, d v s märkningen av glutenfria produkter.

- Licensieringen och märkningen med det överkorsade axet är viktig både för våra medlemmar i deras sökande efter glutenfria varor, och för de företag som producerar och säljer dessa varor, säger Bengt Eriksson.

Om ett år är det dags för medlemsorganisationerna i AOECS att mötas igen, då i Dublin, Irland.