Interim Search AB

Intervju med VD Stefan Granqvist: trender, lärdomar och varför han startade Interim Search.

Nyhet   •   Maj 11, 2016 17:03 CEST

Stefan Granqvist är VD, Partner och en av grundarna av Interim Search AB. Han har arbetat med interim rekrytering sedan 2008 på flera framträdande bolag och kommer senast från rollen som affärsområdesansvarig för Interim Management på en lokal rekryteringsbyrå. Tidigare i karriären har han arbetat som finansiell rådgivare och som egenföretagare inom Interim Management och analys- & strategiutveckling.

Stefan är civilekonom från Stockholms Universitet och har ytterligare akademiska meriter från Augusta State University, USA samt är utbildad hos Executive Management Institute. Vi ställde några frågor till honom för att få en bättre bild av vem han är.


Hur kom det sig att du började med Interim Management?

Jag älskar hastigheten som interima tillsättningar innebär, både vad gäller kundernas angelägenhet att få behovet fyllt och hur det påverkar vårt interna arbetstempo. För att kunna arbeta effektivt med Interim Management krävs det att vi både arbetar proaktivt med att hålla en kontinuerlig dialog med ett stort antal konsulter och har en metodik och verktyg som möjliggör snabb reaktion på en kundförfrågan. Vi har utvecklat ett arbetssätt som skiljer sig mycket från hur andra firmor arbetar och som tillåter oss att både vara exceptionellt snabba och arbeta med precision. Vi utvärderar 5000 interimskonsulter som vi på förhand har intervjuat och kan presentera de bäst lämpade inom 48 timmar från att vi fått uppdraget från kund.

"Det går inte att vara snabbare och behålla kvalitén är min bedömning."

Varför startade du Interim Search 2012?

Jag kommer från en egenföretagarfamilj så det har alltid legat nära till hands att bygga ett eget företag. Att det blev en rekryteringsbyrå med fokus på tillfälliga roller var till stor del på grund av att jag vid den tidpunkten såg ett stort behov i marknaden som ingen aktör lyckades fylla. Jag lämnade rekryteringsbranschen för att arbeta inom finans mellan 2010 och 2012 men drogs tillbaka av mina gamla kunder som behövde min hjälp. Det var ju både smickrande och roligt och väckte naturligtvis tankar att satsa helhjärtat på ett bolag som är helt anpassat för att lösa interima behov –det är jag väldigt glad för idag!

"Idag är Interim Search det näst största interimsrekryteringsbolaget i omsättning och sedan årsskiftet det största i Norden räknat i antal rekryteringskonsulter."

Vilken personlig egenskap har du mest nytta av i rekryteringsarbetet?

För många år sen gjorde jag ett personlighetstest som visade att jag har större anpassningsförmåga än 97 % av svenska befolkningen. Jag tror det hjälper mig att förstå kandidater och kunder på ett annat plan än många andra. Själv tror jag att det är något jag utvecklade som 21-åring när jag fick en ”crash-course” i social kompetens när jag ensam åkte iväg på en jorden-runt resa under ett år och lärde mig att umgås med människor som jag träffade längs vägen.

Nämn en viktig lärdom efter dina 8 år i branschen

Med tiden så har jag insett att bedömningen av mjuka värden är långt viktigare än hård teknisk kompetens. Men mjuka värden är betydligt svårare att bedöma och den förmågan kommer av erfarenhet. Jag har själv intervjuat över 2000 kandidater, i huvudsak personer som endast är intresserade av interimsuppdrag. Med tiden utvecklar man en förmåga att bedöma individers lämplighet som inte bara handlar om att få fram fakta utan drivkrafter, viljan och förmågan att göra sitt yttersta för uppdragsgivarens bästa. Kandidaters konsultativa fallenhet, sociala duglighet och andra relaterade egenskaper är helt avgörande om en tillsättning blir ”ok” eller betraktad av kunden som mycket lyckad.

"En trend är att vi får större mandat och fler återkommande kunder, det blir man som VD väldigt glad av. Det betyder att vi gör rätt."

Angående trender, var är Interim Management om fem år?

Om vi filosoferar lite så är dagens lyx tid – inte pengar – i samma grad som tidigare. En karriär inom Interim Management tillåter dig att styra din tid i mycket högre grad, uppdragen erbjuder omväxling och utmaningar på ett sätt som fastanställningar har svårt att matcha. Detta är några av anledningarna till att kandidatunderlaget har växt explosionsartat de senaste 10 åren medan kundunderlaget haft en stadig tillväxt som följt övriga branschen med 15-20 % årligen. Min bedömning är att kundunderlaget kommer att dubbleras på en femårsperiod baserat på den underliggande trenden att fler och fler är intresserade av att arbeta som interimschefer, vilket innebär att tendensen att själva anlita en interimskonsult ökar.