Invest Sweden

Invest Sweden medverkar i ny turistsatsning

Nyhet   •   Feb 10, 2011 15:54 CET

Idag lanseras TRIP - Turistnäringens Utvecklingscenter. Det är näringens gemensamma mötesplats för offentliga och privata aktörer. Här finns möjlighet att föra dialog kring utvecklingsfrågor och genomföra utvecklingsprojekt som gynnar näringens företagare och entreprenörer.

Invest Sweden är en av de offentliga aktörerna som bidrar med att utveckla rese- och turistnäringen. Det gör vi genom att marknadsföra och sammanföra svenska investeringsmöjligheter med utländska aktörer.

Sverige har alla möjligheter att bli ett ledande turistland. En förväntad dubblering av omsättningen inom turistnäringen år 2020 förutsätter dels att den svenska turistnäringen stärks med avseende på kommersiell förmåga, nya produkter och utvecklade destinationer, dels att fler utländska resenärer besöker Sverige och spenderar mer pengar här under sina besök.

Här kommer utländska aktörer att spela en stor och viktig roll för att bidra med kapital och kompetens. De är också mer framgångsrika än svenska aktörer när det gäller att utveckla produkter och tjänster i Sverige för sina hemmamarknader samt besökare från övriga länder. Detta talar för att utländska investeringar i den svenska turistnäringen är viktiga för att attrahera fler utländska besökare, destinationsutveckling och skapandet av arbetstillfällen i Sverige. Invest Sweden har därför arbetat aktivt sedan 2006 med att främja investeringar inom rese- och turistnäringen.

Inom turistnäringen har Invest Sweden medverkat till ca 45 investeringar sedan 2007 vilka skapat cirka 600 jobb och ett investerat kapital om cirka 2 miljarder kronor.