Lotteriinspektionen

Investeringar i spelreklam har minskat under första halvåret

Nyhet   •   Aug 21, 2015 10:08 CEST

Första halvåret 2015 visar att spelbolagen har minskat sina investeringar i  spelreklam. Reklaminvesteringarna har totalt sett minskat med 9 % och vi kan se  att några viktiga trendbrott har skett under året.

Totalt satsade spelbolagen cirka 1,68 miljarder kronor på spelreklam under  första halvåret 2014, första halvåret i år är motsvarande siffra cirka 1,54  miljarder kronor.

  • De reklaminvesteringar som gjorts av de tillståndsgivna aktörerna i Sverige  har minskat med ca 19 procent.
  • De reklaminvesteringar som gjorts av de icke tillståndsgivna aktörerna i  Sverige har också minskat, dock bara med 4 procent.
  • Minskningarna sker framförallt inom kanalerna TV och Tidning. I TV minskade  den totala reklaminvesteringen med 242,7 miljoner kronor. I Tidningar minskade  man med 18,2 miljoner kronor och där står de tillståndsgivna aktörerna för hela  minskningen.
  • Reklam i Radio har däremot ökat jämfört med 2014 med drygt 8,4 miljoner  kronor. 
  • Störst skillnad mellan de tillståndsgivna och icke tillståndsgivna finns  inom reklamkategorin ”Övrigt”. I denna kategori har de  tillståndsgivna minskat med drygt 15,2 miljoner kronor, medan  de icke tillståndsgivna ökat sina investeringar med 18,3  miljoner kronor. I denna kategori återfinns bland annat reklaminvesteringar  gjorda på Bio, Mobil och Utomhusreklam.

Förra året var det fotbolls-VM under sommaren vilket kan ha påverkat  reklaminvesteringarna och förklara varför dessa var större föregående år. Vad vi  utifrån dagens investeringar kan se är att aktörerna tycks vilja sprida ut sina  reklaminvesteringar mer jämnt över alla kanaler vilket kan vara ett sätt för att  nå fram genom den tuffa konkurrensen vi ser i dag på spelmarknaden. Däremot vet  vi inte huruvida det är nya aktörer som försöker sticka ut genom att använda sig  av andra kanaler än ”giganterna” eller om de är de redan starkt etablerade som  enbart sprider sig till nya kanaler. Detta kan vi bara få reda på vid mer  detaljerade analyser på aktörsnivå.