Invest Sweden

Investeringsfrämjandet ger stor utväxling och nya jobb i Sverige

Nyhet   •   Okt 20, 2010 15:15 CEST

I ett tidigare inlägg från Sveriges allmänna utrikeshandelsförening (SAU) framhölls att ett bra internationaliseringsstöd är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att använda statliga näringslivsfrämjande pengar. Man pekar här på att en satsning på exportrådet med 60 Mkr genererat cirka en miljard kronor i ökade exportintäkter.

Det är naturligtvis mycket positivt och motsvarande förhållande råder inom investeringsfrämjandet där Invest Sweden, med regionala partners, årligen uppnår en utväxling på 15 gånger den statliga satsningen enbart i form av skatteintäkter för de cirka tvåtusen nya jobb som tillkommer vid utländska företags investeringar i Sverige.

Invest Sweden bidrar dessutom till att utveckla samarbeten mellan innovationsbaserade små och medelstora företag (SME) och utländska storföretag. Nästan hälften av utländska företagens investeringar resulterar i samarbeten med svenska SME och bidrar till deras internationalisering. Denna form för investeringsdriven internationalisering växer snabbt och innebär för många innovationsbolag en verklig möjlighet till att delta i den tilltagande globaliseringen, speciellt i de så kallade BRIK-länderna där tillväxten är stark.

Att få fotfäste på avlägsna och stora tillväxtmarknader tar lång tid och kräver stor uthållighet och finansiell förmåga. Marknaden måste också vara såpass välutvecklad att företaget kan passa in, vilket kan vara svårt i nya branscher som exempelvis miljöteknik. För att sedan hålla undan för konkurrenter krävs produkter och tjänster som kan anpassas till lokalt kostnadsläge. Sammantaget kan detta innebära oöverstigliga hinder för svenska SME och begränsa deras utveckling utanför Europa.

Ett förbättrat internationaliseringsstöd, både för exportdriven och investeringsdriven internationalisering, kommer att vara helt avgörande för Sveriges möjligheter att uppnå tillväxt och skapa jobb i små och medelstora företag. Detta innebär givetvis ett förbättrat exportstöd men för innovationsbaserade SME i lika hög grad en ökad satsning på investeringsfrämjandet och dess internationaliseringsstöd.

 

Akbar Seddigh
Insynsrådet Invest Sweden

Per-Erik Sandlund
Generaldirektör Invest Sweden