Försäkringsjuristerna Stockholm

iPhone-stölderna ökar varje gång en ny iPhone släpps på marknaden

Nyhet   •   Mar 03, 2015 01:27 CET

Försäkringsbedrägeri och allmänt fusk med försäkringen

Försäkringspremien ska spegla ett visst antal skadehändelser i samhället, när denna snedvrids genom många oriktiga försäkringsfall i statistiken ökar även försäkringspremien i förhållande till en också förhöjd sannolikhet än den faktiska. 

Försäkringspremien höjs som en konsekvens

En konsekvens av att många fuskar med sin försäkring, det är naturligtvis bedrägeri att anmäla falska uppgifter till försäkringsbolag - och polis -i syfte att skaffa sig pengar eller egendom som man inte är berättigad till. Försäkringsbedrägerierna i de finare kvarteren av Stockholm har inte försäkringsbolaget möjlighet att utreda så i de allra flesta fall betalar de ut ersättning utan vidare frågor. Det skulle kosta än mer om man var tvungen att utreda varje iPhonestöld som rör sig i tusentalen. Många är givetvis helt berättigade försäkringsfall men just försäkringsprodukten, iPhonetelefonen, är troligen en produkt försäkringsbolagen med sikt i backspegeln inte skulle försäkrad. Dessutom är försäkringen, och i synnerhet självrisken, idag redan ganska dyr. 

Alla förlorar på försäkringsfusket

Både försäkringstagaren och försäkringsbolaget förlorar på att försäkringstagare på olika sätt berikar sig på försäkringen och får ersättning i fiktiva och självskapade försäkringsfall. Dels blir försäkringspremien dyrare, dels skärps kraven vid försäkringsfall så att även faktiska försäkringsfall och försäkringstagare med bara goda intentioner får avslag på ersättningen av försäkringen.