Arne Olafsson

IQS Energi Komfort AB, val av styrelse vid ordinarie årsstämma 2016 och ny VD

Nyhet   •   Maj 20, 2016 13:45 CEST

Till styrelse valdes:

Ordf. Sverker Littorin, nyval. Ordförande i QBNK Holding AB, Effekt Svenska AB, Dividend Sweden AB och Momentor. Styrelseledamot i Pharmera Gothia Pharmaceutical AB och Evondos OY Finland

Led. Johan Ryding, omval. Ordförande i Ampliato Private Equity AB samt ledamot i övriga Ampliato-bolag som ingår i Ampliato-koncernen. Ordförande i ipXtend AB och Föreningen Margarethahemmet samt Styrelseledamot i Frälsningsarméns Utbildningsfond.

Led. Anders Hörnqvist, omval. Anders är Vd och delägare på Corner Property Partners AB. Tidigare chef på The Carlyle Group och vice vd och fastighetschef på Fabege AB och fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB. AB Norrlandsinvest Ordförande. Ledamot i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Corner PP AB, Ledamot Norstone Group AB och Getberget Invest AB.

Led. Cai Essen, nyval. Sälj och- marknadsdirektör på Toyota Material Handling. Tidigare VD för First North noterade Nordic Flanges Group AB (publ). Bakgrund från IVT, B&B Tools. m.m.

Till ny VD utsågs av styrelsen Pär Lindblad. Pär har de senaste 20 åren arbetat som ledare i flera olika roller, de senaste åren har han arbetat inom Skandia koncernen och haft olika roller inom fastighets- och säkerhetsområdet, bl.a. koncernsäkerhetschef och ansvarig för facility management inom koncernen. Inom Skandia har Pär även varit ansvarig för koncernstrategiska projekt till effektiviseringsprogram.Pär har stor erfarenhet av att driva organisationer kostnadseffektivt mot uppsatta mål.