Advania

Island – ett paradis för energikrävande datacenter

Nyhet   •   Dec 16, 2015 13:30 CET

Med låga energipriser och ett gynnsamt klimat är Island en perfekt plats för energikrävande datacenter. Advania utökar nu sina center där med en stor satsning på tjänstebaserad High Performance Computing.
– Här finns unika förutsättningar för den här verksamheten, säger Eyjólfur Magnús Kristinsson på Advania på Island.

På senare år har allt fler fått upp ögonen för Island som en idealisk plats för stora datacenter. Med ett stabilt klimat som sällan rör sig utanför spannet –5 till +10 grader Celsius och lågt prissatt miljövänlig geotermisk energi har önationen unika förutsättningar att uppfylla och till och med överträffa kundernas högt ställda miljökrav.

– Det talas mycket om norra Sveriges gynnsamma läge för stora serverhallar med hänvisning till de kalla vintrarna, men man nämner sällan att somrarna där ofta är lika varma som i södra Sverige. Det krävs stora mängder energi för att kyla anläggningarna då, säger Per-Ola Svensson, som är Datacenter Sales Specialist på Advania.

På Island ger det jämna klimatet med en naturligt gynnsam luftfuktighet helt andra möjligheter.

– Vi behöver i princip bara öppna fönstren under stora delar av året för att hantera nedkylningen av anläggningarna, säger Per-Ola Svensson.

Eyjólfur Magnús Kristinsson är Managing Director på Advania på Island. Han berättar att Island i dag har ett ständigt överskott på energi och att staten därför erbjuder företag gynnsamma villkor för att teckna mycket lågt prissatta långtidsavtal på energi.

– Sammantaget gör det här Island till en av världens absolut bästa platser att placera datacenter på. Vi vet företag som kunnat sänka sina IT-kostnader med 50 procent efter att ha flyttat sina datorhallar hit.

Det HPC-center (High Performance Computing) Advania nu utvecklar är speciellt väl lämpat för företag på jakt efter stor datorkapacitet för beräkningskluster. Bil- och flygindustrin är ett exempel, företag inom life science-sektorn ett annat och meteorologiska institut ett tredje.

– Island har i dag hög och stabil konnektivitet till Europa och USA, men HPC handlar inte i första hand om datatrafik, snabba förbindelser och korta svarstider, utan mer om att tillhandahålla stor datorkraft för avancerade simuleringar, det som ofta brukar kallas superdatorer, säger Per-Ola Svensson.

Advanias HPC-center är inte enbart tänkt för dem som behöver ständig tillgång till hög datorkraft, det går också att hyra kapacitet tillfälligt.

– Vi lanserar inom kort en nätportal där man enkelt kan teckna kontrakt för att få tillgång till beräkningskapacitet under kortare perioder.

Marknaden för dator- och serverhallar på Island växer stadigt.

– I dag spelar det allt mindre roll för företag var deras datorer är placerade eftersom allt kan skötas via nätet. Vi har sett en otrolig tillväxt de senaste tre åren och allt pekar på att den trenden håller i sig, säger Eyjólfur Magnús Kristinsson.

Text: Daniel Åberg