Compare Karlstad

IT-kvinnor höll nätverksträff om ”Remote Leadership”

Nyhet   •   Maj 15, 2014 08:17 CEST

Bilden: Kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland (alltså inte bara anställda på Compare-företag) på Afterwork-träff den 7 maj i Karlstad.

Under Compare Kvinnas Afterwork-träff i Karlstad föreläste Anne-Charlotte Sverkström, delägare i Effect Management och styrelseledamot i Compare, om "Remote Leadership - att leda och bli ledd på distans".

Att kunna leda och bli ledd på distans är något som blir allt viktigare i och med den tekniska utvecklingen och det stundande paradigmskiftet vi befinner oss i. Vårt sätt att socialisera förändras och nya generationer har andra önskemål och krav på hur de vill arbeta.

Redan i dag finns det många som leder och blir ledda på distans. Både för ledare och medarbetare krävs ett annorlunda arbetssätt. För en distansledare är det bland annat svårare att hantera konflikter och kulturella skillnader. Det har också visat sig att medarbetare oftare visar mer lojalitet mot lokala chefer.

”Men, med hjälp av små verktyg, tips och trix kan man skapa oerhörd dynamik i distribuerade team”, berättade Anne-Charlotte Sverkström. ”För en ledare är det viktigt att skapa sammanhang för medarbetarna. En distansledare behöver få sina medarbetare att känna sammanhang i det distribuerade teamet. Det gäller då att ständigt göra sig påmind. Finns man på samma plats så ser man chefen och blir på så vis påmind.”

Anne-Charlotte Sverkström har lång erfarenhet av att arbeta såväl med enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper som med utveckling av organisation på koncernnivå. I sina olika roller har Anne-Charlotte varit engagerad och drivit utveckling inom många olika områden som organisationsutveckling av internationella enheter, förändringsprocesser, resurssäkring/rekrytering, ledarutveckling, kompetensplanering och prestationsstyrning, alternativa karriärvägar/karriärutveckling, utbildning, coachning och rehabilitering.

”För att vara en bra ledare på distans så behöver man vara bra på att kommunicera och att kunna bygga engagerade team som kan samverka utan ledare”, berättade Anne-Charlotte. ”Det är viktigt att leda människor och inte bara uppgifter samt att involvera medarbetarna i planläggningen för att skapa en gemensam bild av vad som ska göras.”

Compare Kvinna är ett nätverk som riktar sig till alla kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland (alltså inte bara anställda på Compare-företag). Nätverket stöds av Compare, Tieto, CGI, Sogeti, Elvenite och Karlstads universitet. Kvinnor med IT-relaterade yrken behöver synliggöras – dels för att stärka varandra, dels för att få in fler kvinnor i den mansdominerade branschen. Därför stödjer Compare kvinnliga nätverk som finns - och som gemensam och neutral samverkansorganisation för Compare-företagen ser Compare det som naturligt att även driva frågan om ett oberoende nätverk för IT-kvinnor. Läs mer om Compare Kvinna >>