IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen kommenterar alliansens och oppositionens valmanifest: Omoderna valmanifest

Nyhet   •   Sep 02, 2010 11:48 CEST

Nu har båda blockens valmanifest publicerats. Man skulle vänta sig tydliga skrivningar om hur respektive block vill utveckla Sverige till en modern välfärdsstat, en nation som har en stark global konkurrenskraft, ett land som tillvaratar 2000-talets möjligheter, mot bakgrund av den positiva attityd partierna visar i den enkät om synen på IT som vi gjorde före sommaren. 

Ett modernt land använder informationstekniken och digitaliseringen i viktiga samhällsområden. I skolan, som ska förmedla kunskapssamhället, måste IT finnas som ett naturligt hjälpmedel. Där grundläggs vår framtida konkurrensförmåga. IT måste användas för att med mänskliga förtecken effektivisera vården. Idag är det tre eller fyra yrkesverksamma per pensionär, snart är det bara två. I miljöarbetet kan IT hjälpa oss att spara energi, transportera mindre och kontrollera utsläpp.

Man tvingas dock sorgset konstatera att inget av blocken knappt har en antydan till insikt i möjligheterna. 

I det rödgröna manifestet finns överhuvudtaget ingen referens eller antydan om insikt i potentialen med IT i viktiga sammanhang, trots att alla tre partierna – liksom alliansen - i andra sammanhang tagit upp behovet, t.ex. av en nationell IT-strategi för skolan.

Alliansen konstaterar att brottsbekämpningen ska ha bättre IT-stöd, bl.a. för att bekämpa brottslighet på internet, vilket är positivt. I övrigt konstateras, litet märkligt i anslutning till en passus om nedrustning, att Sverige ska driva på frihet och säkerhet på nätet. Passivt konstateras att Sverige har ett bredband i världsklass, men inget om framtida egenskaper eller utbyggnad. 

Det mest bisarra är kanske alliansens ”jobbmanifest”, där ordet digital finns en gång: ”resurser tillförs för att digitalisera biografer”. Hur många nya jobb ger det? 

- Det håller inte. Många konkurrentländer har mer offensiva satsningar, och om våra politiker inte förstår att Sverige måste använda IT i alla viktiga samhällsområden så är det djupt bekymmersamt. Ska det fortsätta att vara en läpparnas bekännelse, men marginell handling? Vår partienkät i våras gjorde att man kunde ha hopp, men de båda manifesten gör oss ännu mer bedrövade än förut, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. 

Läs om partienkäten under "dokument" alternativt på vår webbplats:  www.itotelekomforetagen.se/web/Enkat_till_politiska_partier.aspx.

För frågor, vänligen kontakta Anne-Marie Fransson, tel 08-762 7050, alternativt Mikael von Otter, tel 08-762 7056.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se