Itello AB

Itello - framgång stavas långsiktighet och ger resultat

Nyhet   •   Dec 10, 2015 09:54 CET

Rekordomsättning för Itello - affärssystemsleverantören till försäkringsbranschen 2014/15

Itello visar stabil och uthållig tillväxt även för verksamhetsåret 2014/2015. Itello står därmed mer rustade än någonsin för att möta marknadens krav och kundernas behov.

”Flera av våra kunder har slutfört stora transformationsprogram som sträckt sig över flera år. De får nu stora fördelar av att ha ett system som skapar möjligheter att anpassa affärsmodellen och dra nytta av digitaliseringen i samhället. Vår vision från 2003 när vi startade Itello har realiserats och vi har gått från att vara en liten utmanare till ett företag med marknadsnärvaro i hela Skandinavien.” säger Hans von Knorring VD för Itello 2003-2015.

Han fortsätter, ”effekterna av fler kunder och fokus på en enda sak – att skapa effektivare administration av pension, försäkring och fond gav Itello ett mer jämt fördelat intäktsflöde från produktavgifter från vår produkt Inca under 2015. De avtal vi tecknat med våra kunder skapar större förutsägbarhet i våra intäkter och skapar möjlighet till fortsatt tillväxt för Itello. Jag ser ett fortsatt ökat intresse från aktörer med verksamhet i flera av de nordiska länder och ett större intresse av vår satsning på digitalisering där automatiserad rådgivning är en viktig del av vårt erbjudande. I min nya roll som styrelseordförande för Itello kommer jag att arbeta med flera frågor med ett annat perspektiv.”