Norrköping Science Park

Ixel skapar mjukvaror för framtidens visuella upplevelser

Nyhet   •   Sep 09, 2014 10:34 CEST

En långvarig fascination av gränslandet mellan tekniska lösningar och visuellt berättande ledde Anna Öst från studierna i Kultur, samhälle och media vid Linköpings universitet till Visualiseringscenter C. Nu startar hon tillsammans med Miroslav Andel och Joakim Kilby företaget Ixel, och vill därmed ta sitt arbete med att skapa visuella upplevelser till en ny nivå.

Att skapa en inneslutande upplevelse
Immersiva medier är inte ett självklart begrepp för de flesta. Ändå är det just detta det nystartade Norrköpingsföretaget Ixel arbetar med. Ixel, som är en förkortning av Immersive Pixel Productions, sysslar med innehållsproduktion och mjukvaruutveckling för alla typer av så kallade immersiva, eller inneslutande, medier. Det kan handla om sfäriska projektionsytor, böjda skärmar, olika 3D-miljöer eller VR-glasögon som får användaren att känna sig innesluten, som att denne i bild och ljud verkligen befinner sig på en annan plats;

”Det handlar om att skapa en känsla av närvaro och inneslutenhet oberoende av om det handlar om kunskapsförmedling eller underhållning. Ofta handlar våra projekt om att skapa film eller interaktivt innehåll för displaymiljöer eller projektionsytor där det saknas standardlösningar för innehållet ska produceras. Det skapar väldig intressanta utmaningar, både tekniskt och innehållsmässigt."

Från kultur till teknologi
Att arbeta med immersiva medier var dock inte en given väg för Anna, som under sitt magisterprojekt på utbildningen KSM, Kultur, samhälle och mediegestaltning, kom i kontakt med NVIS, en föregångare till Visualiseringscenter C. Intresset för kopplingen mellan teknologi och kultur fanns däremot sedan länge.

”Jag har alltid varit väldigt intresserad av gränslandet mellan teknologi och innehåll. Hur nya teknologier kan användas för att förmedla berättelser och skapa nya upplevelser. Efter masterprojektet fick jag möjlighet att i ett tidigt skede återvända till det som skulle bli Visualiseringscenter C och där vara med och ta fram innehållet för utställningarna och domteatern.”

Utmaningarna med att hitta effektiva sätt att jobba med innehållsproduktion för domteatern ledde till ett större intresse för immersiva teknologier. Ixels två andra grundare, Miroslav Andel och Joakim Kilby, har en bakgrund från Medieteknikprogrammet vid Linköpings universitet och är experter att skapa tekniskt innovativa mjukvarulösningar för olika visningsmiljöer. Genom gemensamma produktionsprojekt vid Visualiseringscenter föddes idéerna för hur produktionstekniken skulle kunna utvecklas vidare. Anna menar att det finns stort potential för den här typen av miljöer:

”I framtiden kommer den här typen av virtuella digitala upplevelser, där tekniken möjliggör engagerande sätt att kommunicera alltifrån komplex vetenskaplig data till arkitektur eller historia blir allt vanligare och viktigare. Men verktygen för att skapa innehåll och kunskapen kring hur vi kan använda dessa miljöer för att förmedla både kunskap och underhållning behöver fortfarande utvecklas. Vi har bara skrapat på ytan än så länge. Det känns som en enormt spännande och viktig utveckling att vara del av.”

Att tala till bönder på bönders vis
I våras gick samtliga av Ixels grundare Start Up-utbildningen som drivs av Norrköping Science Park. Där fick de möjlighet att bolla idéer och blev även medvetna om det kommunikationsgap som fanns mellan dem och målgruppen.

”Vi kommer från en verklighet där vissa begrepp, som till exempel immersivitet, är självklara. När vi sedan kommer i verkligheten och ska prata med riktiga människor så ser folk ut som frågetecken. Vi talar inte samma språk och det var en jätteviktig insikt för oss. Det gav oss chansen att i ett tidigt läge hitta formuleringar som gör att vi blir förstådda.”

För Anna gav Start Up även en nyttig repetition kring företagande och tillfälle att ta tag i de nödvändiga steg som krävs när ett nytt företag bildas.

”För egen del handlade det inte så mycket om det innehållsmässiga, utan mer om att ha en fast tid varje vecka då vi tvingades att gå igenom sådant som vår affärsidé och vår marknadsplan. Det var otroligt nyttigt för oss att ha det stödet, så att det blev gjort.”

Grundat: 2014
Start Up: Våren 2014 
Verksamhet: Ixel sysslar med innehållsproduktion och mjukvaruutveckling för immersiva medier.
Grundare: Anna Öst, Miroslav Andel och Joakim Kilby. 

Läs mer på www.ixel.se