Sveriges Kommuner och Landsting

Jämställdhet skapas i vardagen

Nyhet   •   Jul 09, 2013 10:44 CEST

Det jämställda samhället skapas i människors vardag. SKL:s satsning på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting ger konkreta effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Genom Program för hållbar jämställdhet har SKL under snart sex år gjort en särskild satsning för att kommuner och landsting ska kunna ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Ett 70-tal landsting, kommuner och andra organisationer har fått medel för att göra jämställdhet till del av den ordinarie verksamheten. Bland annat har närmare 90 000 politiker, chefer och medarbetare fått utbildning.

­Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Det är i klassrummet, på vårdcentralen och äldreboendet som det jämställda samhället förverkligas. Närheten till människors vardagsliv gör att kommuner och landsting är de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att främja jämställdhet, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Genom satsningen har ett stort antal kommuner och landsting fört in ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av service och tjänster.

Satsningen har finansierats med statliga medel. Syftet är att arbetet ska ge konkreta effekter för medborgarna. Några exempel:

  • Många kvinnor undviker att ställa bilen i parkeringshus eftersom miljön känns otrygg, vilket begränsar kvinnors möjligheter att röra sig i det offentliga rummet. Med glasfasader och bättre belysning gör Göteborgs parkeringsbolag sina p-hus tryggare för alla.
  • Killar har sämre betyg än tjejer. Det beror till stor del på lärares och elevers föreställningar om hur killar är och ska vara. På Frejaskolan i Gnesta ledde ett arbete med lärarnas och elevernas normer till att lika många killar som tjejer klarade målen i nian.
  • Utställningarna på landets museer domineras ofta av män, medan kvinnors historia osynliggörs. Eskilstuna stadsmuseum har lyft fram kvinnor i sin basutställning så att den berättar hela befolkningens historia.

– Jag känner mig oerhört glad och stolt över allt bra jämställdhetsarbete som våra medlemmar gör. Det är en fråga om rättigheter för medborgarna. För kommuner och landsting handlar det ytterst om god hushållning med ekonomiska resurser, säger Anders Knape.

På webbportalen Jämställ.nu samlar SKL och andra aktörer verktyg, metoder och lärande exempel om jämställdhet

SKL:s arbete med jämställdhet

Hämta högupplöst bild på Anders Knape


Kontakt

För mer information:
Magnus Jacobson, kommunikationsstrateg
Avdelningen för vård och omsorg
08-452 74 23
070-762 50 23
magnus.jacobson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook