Järfälla kommun

Järfälla klättrar bland Sveriges skolkommuner

Nyhet   •   Okt 04, 2016 12:30 CEST

I Lärarförbundets ranking för Bästa skolkommun 2016 klättrar Järfälla kommun till plats 184 från fjolårets 213.

Bättre meritvärden för elever i årskurs 9 (plats 46 bland landets kommuner) samt ökad högskolebehörighet bland kommunens 20-åringar (plats 87) är faktorer som gör att Järfälla klättrar i rankingen.

– Självklart är jag glad att Järfällas skolor går framåt. Vi har prioriterat skolan och satsat på fler lärare, högre lärarlöner och på digitalisering. Jag tar det här som ett kvitto på att vi är på rätt väg och ska fortsätta. Det viktigaste är inte årliga jämförelser utan den långsiktiga utvecklingen i våra skolor, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S).

Positiva tongångar 

Lärarförbundets lokalavdelning ser mer positivt på Järfälla kommun som avtalspart. Här klättrar Järfälla 50 placeringar för att rankas som nummer 169 bland Sveriges kommuner. En minskad sjukfrånvaro bland lärare anslutna till Lärarförbundet (plats 81 från fjolårets 197) är ytterligare en faktor som gör att Järfälla klättrar i den sammanlagda rankingen. Sedan tidigare placerar sig Järfälla kommun högt i Lärarförbundets ranking vad gäller lönarlöner samt resurser till förskola, grundskola och fritidshem i jämförelse med övriga kommuner i landet.

– Våra skickliga lärare och rektorer är ett av de största skälen till att Järfälla kommun klättrar i rankingen bland Sveriges bästa skolkommuner. Vårt arbete fortsätter för att fler elever i kommunen ska nå kunskapskraven och få gymnasiebehörighet, säger Barn- och ungdomsdirektör Minna Avrin.

Mer information

Minna Avrin, barn- och ungdomsdirektör, minna.avrin@jarfalla.se, 08-580 290 65

Eva Ullberg, kommunalråd och ordf. barn- och ungdomsnämnden, eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 35 06