Järfälla kommun

Järfälla kommun tilldelas ett hedersomnämnande för årsredovisning

Nyhet   •   Nov 01, 2011 13:07 CET

Järfälla kommun har fått ett hedersomnämnande för den höga kvaliteten och väl strukturerade årsredovisningen. Hedersomnämnandet delas ut av PwC som har utsett bästa förvaltningsberättelse bland Sveriges kommuners, landstings och regioners årsredovisningar. 

Hedersomnämnande – Järfälla kommun
”Årsredovisningen har en mycket hög kvalitet och är synnerligen väl strukturerad. Förvaltningsberättelsen är koncentrerad och innehåller det väsentliga. Nämndernas verksamhetsberättelser kompletterar och ger helhet och djup. Rapporteringen av måluppfyllelsen är mycket tydlig.”

Det främsta bedömningskriteriet i tävlingen är hur väl kommuner och landsting hanterar ”God ekonomisk hushållning”. Det har alltså handlat om förmågan att redovisa om och hur mål, riktlinjer eller uppdrag är uppfylla eller genomförda. Övriga bedömningskriterier är också förmågan att öppet presentera eller kommunicera fakta samt grad av nytänkande och kreativitet. Priserna delas ut i samband med Föreningen Sveriges Kommunalekonomers Ekonomichefsdagar i januari 2012. Årets vinnare är Upplands Väsby kommun.

I juryn ingår följande personer: 

Lennart Hansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulf Ramberg, ek dr och forskningsledare, KEFU, Lund
Torbjörn Tagesson, kanslichef, Rådet för kommunal redovisning
Pierre Donatelli, fil.lic. och bitr. föreståndare Kfi
Ola Eriksson, kanslichef, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer
Anders Haglund, PwC, (juryordförande)