Järfälla kommun

Järfälla kommun träffar framtidens samhällsbyggare på LAVA

Nyhet   •   Feb 11, 2016 11:28 CET

Idag, den 11 februari, träffar Järfälla kommun framtidens samhällsbyggare på arbets­marknads­mässan LAVA på KTH. Studenterna får träffa med­arbetare från bygg- och miljö­förvaltningen och samhälls­byggnads­avdelningen i Järfälla och har möjlighet att höra mer om hur det är att arbeta med samhälls­byggnad i Järfälla kommun.

Järfälla, som har en stor expansion framför sig och är en av Sveriges snabbast växande kommuner, har ett stort behov av arbetskraft de närmaste åren och samhällsbyggnad är ett av de områden där många rekryteringar kommer att behövas framöver. Kommunen har huvudansvaret förstrategisk fysisk planering och omvandling, och arbetar bland annat med miljösamordning, VA och avfall, detaljplanering, exploatering, kartor/GIS, trafikplanering, projektering, bygglov och fastighetsförvaltning. Efter sommaren starta Järfälla också upp ett trainee-program.

– I år välkomnar vi traineer som vill vara med och utforma framtidens Järfälla. På samhällsbyggnadsavdelningen planeras strukturen för hur bostadsområdena ska se ut. På bygg- och miljöförvaltningen sjösätter man byggandet av vägar och infrastruktur. Det ettåriga programmet täcker hela cirkeln kring samhällsutformning, berättar Annette Ekström, personaldirektör i Järfälla kommun.

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet just nu. Här byggs en levande stad med 18.000 nya bostäder, 140 kvarter och tusentals nya arbetsplatser.

Läs mer om att jobba med samhällsbyggnad i Järfälla på www.jarfalla.se/lava