Järfälla kommun

Järfälla konstaterar fortsatt tillväxt i delårsrapport

Nyhet   •   Okt 18, 2016 00:05 CEST

Järfälla kommun summerar årets första åtta månader och kan konstatera positiva resultat inom såväl ekonomi som bostadsbyggande.

Årsprognosen för Järfälla visar en ekonomi i balans, trots lägre skatteintäkter än budgeterat. Soliditeten har förstärkts jämfört med samma period förra året. Exploateringsverksamheten visar positivt resultat med ca 370 mnkr, vilket kommer att användas för byggande av nya skolor, förskolor och äldreboenden. God ordning i ekonomin är en viktig förutsättning för att klara tillväxten och servicen till medborgarna.

Järfälla kommun når fram till och med augusti upp till det statliga balanskravet. Soliditeten har förstärkts jämfört med samma period förra året.

Järfälla fortsätter samtidigt att präglas av en stark inflyttning och hade under det första halvåret ett av landets största inflyttningsnetton. I absoluta tal är det bara storstadskommunerna Uppsala, Malmö, Göteborg och Stockholm som växte med fler personer än Järfälla under det första halvåret.

Det fortsatt höga bostadsbyggandet stödjs också av flera andra arbeten med relevans för Järfällas expansion. Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016 ett bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun som beskriver behov och kommunens strategi för att möta behoven.

- Nu ser vi resultat av en politik för ett växande Järfälla. Expansionen stärker Järfällas ekonomi och möjligheterna att utveckla ännu bättre verksamheter för Järfällaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Precis som de flesta kommuner i landet har Järfälla påverkats av den stora flyktingtillströmningen det senaste året. I april 2016 inrättades en tjänst som samordningschef för integration och mottagande. Därmed har kommunen effektivt sätt kunnat stärka och förbättra förutsättningar för arbetet med integration och att ta emot nyanlända. Att klara de krav som följer av lagen om mottagande har varit en prioriterad fråga och kommer att fortsätta vara så även framöver.

Läs den fullständiga rapporten:

https://www.jarfalla.se/download/18.15da6184157aadebca195f4c/1476204280208/06+02+Del%C3%A5rsrapport+per+augusti+2016.pdf

Mer information

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92