BDX Företagen AB

Järnvägsbygge med helhetsperspektiv

Nyhet   •   Aug 03, 2015 07:40 CEST

BDX bygger en ny driftplats vid Mertainen, ett pilotprojekt för framtidens arbetssätt inom bygg och anläggning, BIM. – Allt kopplas samman, vi får ett större helhetsperspektiv, säger Fredrik Svedberg, projektingenjör BDX.

Den nya driftplatsen möjliggör möten och ökar kapaciteten på Svappavaaraspåret. Markarbetena är klara och nu startar arbetet med att bygga spår och att lägga in växlar. En ny kontaktledning och en ny signalanläggning ska också på plats och det görs även förberedelser för ett anslutningsspår till LKAB:s gruva i Mertainen. I september ska 55-miljonersprojektet stå klart – då ska de tre sista spårväxlarna vara på plats och finjusteringarna vara över.

Hela det stora projektet är ett pilotprojekt för BIM, som står för; Byggnadsinformationsmodellering. Ett arbetssätt som för BDX innebär att information blir lättillgängligt i hela byggprocessen och bidrar till att skapa förståelse för vad vi bygger. Tidigare har vi använt oss av 3D-modeller av verkligheten men nu kopplas det information, så som tid och ekonomi. Det ger oss en samlad bild där vi kan visualisera projektets olika etapper. Vi kan förbereda varje moment bättre vilket sparar tid och pengar.

För BDX är metoden ny och i ett uppstartsskede så alla fördelar har ännu inte kunnat läras in men Fredrik Svedberg tvekar inte om att detta är framtiden.

– Visst är ritningen fortfarande ett starkt verktyg som vi för närvarande inte kommer att kunna vara utan. Men BIM innebär mindre störningar, färre överraskningar och högre effektivitet.