Mama Mia

Jag överlevde båda mina graviditeter och förlossningar

Nyhet   •   Dec 19, 2013 10:00 CET

Jag överlevde båda mina graviditeter och förlossningar och båda mina barn överlevde att födas. Ärligt talat så ägnade jag inte en enda tanke på att det inte skulle bli så. Det var ju en självklarhet. /Åsa, 42

______________________________________________________________________________

Om en och en halv minut dör en blivande mamma under sin förlossning.

Om en och en halv minut dör 6 barn under förlossningen.

Om en och en halv minut dör 8 barn i magen innan de fötts. 

Siffrorna betyder 15.000 dödsfall per dag. Siffror som inte bara är siffror utan sorg, smärta och förlust av framtid för så många. Det är en tragedi för alla familjer som förlorar den kvinna som i de flesta fall är garanten för den familj som redan finns. Dagens höga mödradödlighet är ett enda stort övergrepp mot alla människor. Naturligtvis är det de fattigaste kvinnorna i de fattigaste länderna som drabbas, ingen bryr sig. Det skrivs inga braskande rubriker, inga viktiga artiklar. Säkert beror det på att mödradödligheten till 99 procent sker i fattiga länder. Anslag från omvärlden är marginell när man jämför med den gigantiska manifestation som skett då det gäller HIV/Aids. Givarsamfundet gav 2008-2010 9,7 miljarder US-dollar till den globala fonden bland annat mot aids. I de fattiga länderna sker ingen lobbying för att skapa och satsa resurser på mödradödligheten som de facto är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Var 90:e sekund dör en kvinna i samband med sin förlossning. Var 90:e sekund föds 8 barn som dött i magen. Var 90:e sekund föds 6 barn som dör under förlossningen. De dör i onödan.

Borttappat milleniemål

Det femte milleniemålet innebär att mödradödligheten ska vara reducerad med 75% från 1990 års nivå. Det har inte hänt, det har inte hänt ett enda dugg i frågan, och nu har Sverige en mycket viktig roll att spela. Sverige har resurser att direkt bidra med, och Sverige är ett gott föredöme för andra länder. I Sverige hade vi också problem med mördradödlighet – men det är många år sedan.

Frågan måste lyftas. Nu. Det måste skapas en ökad medvetenhet och insikt bland politiker och allmänhet om det enorma och akuta behovet bland världens folk

WRA, Global aktör mot mödradödligheten

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, WRA, är en global koalition som består av enskilda individer och organisationer. WRA Global bildades 1999 för att öka medvetenheten om den svåra situationen och för att visa på de möjligheter som finns. WRA är i dag den ledande aktören för att informera och påverka ansvariga regeringar och institutioner om den tragedi som mödra- och barnadödlighet innebär. Men mera måste hända.

WRA Sverige är nystartad. Vi behöver få större genomslagskraft. Vi behöver resurser för att kunna utmana och påverka, till att skapa en plattform att kunna agera ifrån. Vi behöver långt flera medlemmar för att få tyngd och vi behöver nå nya kanaler. Vi vill dela med oss av vår kunskap.

Du kan hjälpa oss att hjälpa.

Det lättaste sättet att sprida informationen idag är att dela vår Facebooksida,

FACEBOOK - The-White-Ribbon-Alliance-for-Safe-Motherhood-Sverige

Du kan bli stödmedlem, du kan donera, du kan berätta om oss. Läs om oss på www.wrasweden.org och ännu mera information finns på www.whiteribbonalliance.com

Våra systrar över hela världen behöver oss – nu!

Britt-Marie Landgren

Ordförande WRA Sverige

Professor emerita, gynekologi och obstetrik