Ratio

Johanna Palmberg ny medarbetare vid Ratio

Nyhet   •   Feb 09, 2011 10:08 CET

Johanna Palmberg är sedan årskiftet ny medarbetare vid Ratio. Johanna är ekonomie doktor i nationalekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Johanna disputerade 22 oktober 2010 med en avhandling som studerade hur familjeägda börsbolag skiljer sig från andra börsbolag. Hon visar i denna att familjeföretag tenderar att ha mindre andel prestationsbaserade ersättningar och att ersättningarna över lag tenderar att vara lägre än i andra företag. Vidare visar avhandlingen att familjeföretag även skiljer ut sig när det gäller investeringar och företagsstruktur.  

Hennes handledare har varit Per-Olof Bjuggren och Dan Johansson, båda Ratio, och hennes forskning har till stora delar bedrivits i Ratios projekt "Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen".

För mer information, kontakta:

Johanna Palmberg
johanna.palmberg@ratio.se
08-441 5906